Af: Theresa Berg Andersen, Byrådsmedlem i Vesthimmerland for SF

Det er skønt at læse avisen når ældrerådets formand Erik Stagsted roser kommunes budget 21 for ældreområdet i Vesthimmerland. 

Som politiker vil jeg også rose ældrerådet for altid, at komme med gode høringssvar når noget ligger jer på sinde. Vi har brug for jer som har fingeren på pulsen når der skal træffes vigtige beslutninger for et vigtigt område.

Der bliver flere ældre borgere i Vesthimmerland og området fortjener vores fulde opmærksomhed også i årene fremover.

Formanden for ældrerådet spørger i sit læserbrev indtil et vedtaget forslag stillet af SF, nemlig tryghedsbesøg for ældre. Jeg vil her komme med mine tanker om forslaget som nu skal behandles i Sundhedsudvalget, inden man finder den endelige form.

Oprindelig havde SF ønsket afsat en pulje på 500.000 kr til forslaget, men kompromiset blev 250.000 kr.

Ensomheden er stigende blandt ældre over 65 år, og trygheden kan forsvinde når man måske er blevet alene efter mange år. Trygheden kan også forsvinde når man er kommet hjem efter et endt hospitalsophold og skal være alene. Der kan være mange forhold som gør sig gældende.

For et år siden var jeg med en sygeplejerske rundt på en arbejdsdag i kommunen nemlig i Farsø. En lærerig dag, men mange indtryk på godt og på ondt.

Ens for de mange besøg hos borgerne var at flere ældre følte, at deres besøg gik rigtig stærk. Hjælperne havde travlt og var hurtigt ude af døren igen.

Heldigvis er kvaliteten af de menneskelige egenskaber og fagligheden i top hos kommunes ansatte, det var også det jeg så og som borgerne gav udtryk for.

Disse besøg satte tankerne i gang omkring tryghedsbesøg.

Kunne man tænke sig at nogle typer-besøg fik flere minutter sådan at hjemmehjælpen faktisk har tid til den lille snak som gør så stor en forskel.

Måske at de fik 10 min på kørelisten som hedder psykisk omsorg hvor tiden er til, at sætte sig ned og drikke den halve kop kaffe og snakke? 

Dette gør jo at den ældre føler sig set og mødt, og jeg tror at det vil give kvalitet i arbejdet både for borger og hjælper. Vigtigt for SF er det at tiden bruges af front personalet og ikke som administration. Det er frontpersonalet som er tæt på borgeren og kender behovet.

Men som sagt skal Sundhedsudvalget arbejde på at finde en form for ideen.

SF sidder ikke i Sundhedsudvalget men vi har tillid til at udvalget sammen med forskellige interessenter finder den bedste løsning og afprøver den i praksis i 2021.

Jeg glæder mig til at følge projektet.

e-max.it: your social media marketing partner