Af: Pia Buus Pinstrup, Konservative, Byrådsmedlem og medlem af sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Det er 4 år siden at jeg på vegne af den konservative gruppe for første gang fremførte et forslag om at ansætte fysioterapeuter på plejehjemmene. Men i torsdags da byrådet vedtog budgettet for 2021, så lykkes det langt om længe.

Nu etableres der et såkaldt udgående rehabiliteringsteam. Det er et team af fysio- og ergoterapeuter, som skal være udadgående og understøtte rehabiliteringsindsatser på både plejecentre, i eget hjem (hvor der modtages hjemmepleje) og på dagcentre.

Formålet er, at de involverede borgere vedligeholder eller genopretter deres tidligere funktionsniveau. Det er velkendt, at det er en god investering, såvel økonomisk og menneskeligt, at ældre borgere trænes og dermed vedligeholder deres funktionsniveau, så længe som muligt. Med mere motion kan man forebygge f.eks. demens og en lang række andre sygdomme. Det er god kvalitet, set med mine briller, at den enkelte borger bevarer nogle basale funktioner og dermed bliver og lever længst muligt i eget liv. Dernæst kan vi forebygge indlæggelser på sygehuset.

Det er erfaringen både fra Vesthimmerland og andre kommuner, at rehabiliteringsindsatsen får god effekt af, at et team af fysio- og ergoterapeuter.

Indsatsen vil foregå i samarbejde mellem borger, fysio/ergoterapeuter og øvrigt plejepersonale.

Dette nye tilbud er et vigtigt led i at øge livskvaliteten hos vores ældre borgere. Selvom det har taget 4 år, så er det værd at vente på.

e-max.it: your social media marketing partner