Af: Theresa Berg Andersen og Niels Heebøll, Byrådsmedlemmer i Vesthimmerland for SF

Der er indgået en bred budgetaftale for 2021 i Vesthimmerland, som SF kan tilslutte sig. På forhånd var der på baggrund af den bedste kommunale økonomi i mange år forventninger om nogle nemme forhandlinger, hvor der ikke blev behov for store besparelser, og hvor der i et vist omgang blev plads til nye tiltag på drift og anlægsområdet.

Ikke overraskende blev der alligevel nogle armlægninger undervejs, når alle partier ønsker at sætte fingeraftryk på aftalen. Ikke alt er gået SF’s vej, f.eks. ville vi i SF gerne være med at nedsætte belastningsgraden i dagplejen, så det blev nemmere at oprette en dagpleje i de mindre lokalsamfund, men det var der ikke flertal for. Ligeledes ville SF gerne have afsat midler til oprettelse af en borgerrådgiverfunktion - en slags lokal ombudsmand, men det var der heller ikke opbakning til.

Når det er endt med et aftale, som vi i SF kan lægge stemmer til, er det bl.a. fordi:

Forslaget om rammebesparelse på skole-, daginstitution- og familieområdet blev taget af bordet, specialtilbuddet i Hornum og på Mejsevej ikke flyttes til Vestermarken og der på psykiatriområdet stadig vil være et akuttilbud i Kimbrerparken, Aars.

At kommunen bl.a. efter forslag fra SF opruster på klimaområdet med udarbejdelse af en klimaplan og indgåelse af en samarbejdsaftale med andre kommuner og regioner, som anviser handlinger frem mod en 70% CO2-reduktioner.

Der på børne- og familieområdet er flere midler til minigrupperne og folkeskolens indskoling.

At der på sundhedsområdet efter forslag fra SF bliver afsat midler til tryghedsbesøg til svækkede ældre og ledsagetimer til beboere i botilbud.

At der efter vedtagelse af en kulturpolitik nu afsættes midler til arbejdet med en såkaldt kulturrygsæk for skolebørnene med tilhørende bustransport.

Og endelig, at der på anlægssiden bl.a. afsættes midler til friluftsbadet i Aalestrup, marinaprojekter i Løgstør og Hvalpsund og en ny skole i Toppedal

e-max.it: your social media marketing partner