Af: Erik Stagsted, Ældrerådsformand Vesthimmerlands kommune, Gattensmindevej 10, Gatten

Det i sidste uge vedtagne budget for Vesthimmerlands kommune, er det bedste, og mindst besparelseskrævende budget, der har været præsenteret for Ældrerådet.

I henhold til drejebog for budgetlægningen 2021-2024 skal budgetalternativerne fra fagudvalgene i høring hos de høringsberettigede parter, og her Ældrerådet.

Ældrerådet har bl.a. haft høring fra: Sundhedsudvalget, Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget.

De mange punkter, kan studeres på Vesthimmerland kommunes hjemmeside.

To punkter tåler fokus, nemlig:

1)Rehabilitering på Plejehjem ved ansættelse af fysioterapeuter. 

Dette kan ikke umiddelbar anbefales, men Ældrerådet kan anbefale, at der bevilges yderligere ressourcer til terapeutfagligt personale. Ældrerådet anbefaler dog, at kompetencerne anvendes bredt på ældreområdet både på plejecentrene og hos hjemmeboende. Dette sikrer en rehabiliterende tilgang.

2)Tryghedsbesøg til svækkede ældre.

Dette kan anbefales, da Ældrerådet har sympati for forslaget. Ældrerådet har dog behov for yderligere beskrivelse af hvordan forslaget tænkes gennemført i praksis. Det er vigtigt for Ældrerådet, at det er en ydelse der vil kunne iværksættes af frontpersonalet her og nu.

e-max.it: your social media marketing partner