På Venstregruppens vegne, Lars Andresen, Byrådspolitiker for Venstre

Vesthimmerlands kommune er i en historisk gunstig økonomisk situation, sikret gennem en fornuftig og ansvarlig ledelse gennem de sidste 3 år, samt en fornuftig udligningsreformen. Det har betydet at der i budget 2021 er givet plads til driftsudvidelser, nye anlægsprojekter, samtidig med at det er afsat midler til afdrag på gæld. Det er det vi kalder sikker og ansvarlig drift.

I Venstre vægter vi højt at midlerne investeres i mennesker.

Derfor er det glædeligt, at der er fuld enighed i byrådet om, at lave investeringer indenfor mange områder.

Her vil vi særligt fremhæve:

Pulje til bustransport, der kan bringe skoleelever rundt i vores egen kommune, for at understøtte kultur- og samfundsundervisningen.

Fortsættelse af arbejdet med uddannelsesparathed i folkeskolen, der understøtter de unges udviklingsproces, henimod at blive selvforsørgende borgere i Vesthimmerland.

Højere kvalitet i indskolingen i folkeskolens 0-3 kl og Byrådsmøde for elevrådet.

Kompetenceløft af plejepersonale på demensområdet og oprettelse af udgående rehabiliteringsteam på plejecentrene.

Samtidig er der på anlægssiden opnået enighed om:

Svømmecenteret i Aars er sendt i licitation, med afsatte midler til opstart i 2022.  Overdækning af Kimbrertorvet i Aars. Opgradering af Gislumvej.

En ny Toppedal Skole. Højvandssikring af Løgstør Havn, med efterfølgende Marinaprojekt.

Friluftsbadprojektet i Aalestrup.

Ny vejføring Røjbækvej-Holmevej i Farsø.

Nyt masteskur og bådeopbevaringsplads på lystbådehavnen i Hvalpsund.

Alt i alt er vi meget stolte og tilfredse med et flot budget, med tydelige liberale aftryk.

e-max.it: your social media marketing partner