Af: Henrik Dalgaard, Gruppeformand for De Konservative i Vesthimmerland, Ndr. Borremosevej 10, 9600 Aars

Vi står overfor et budget 2021 som i store træk ser nemt ud. Vi står overfor en ny udligning, der giver Vesthimmerland flere muskler i årene fremover. Men vi vil samtidig rette en løftet pegefinger overfor borgmesteren, så euforien ikke render helt af med ham. Vi står overfor en latent risiko for en afmatning i vores samfund grundet Corona. Vi tror ikke på, at mor Mette kan blive ved med at finde opsparede milliarder, så vi appellerer til mådenholdenhed på driften. Vi skal have de kommunale muskler, der skal til, hvis løsningen på Corona ikke findes i nærmeste fremtid. Så selvom vi likviditetsmæssig er godt med nu, er vores udgangspunkt, at alle de gode ønsker vi partier har, så skal de finansieres i råderum, så driften ikke udvides.

Vi har også som gruppe nogle klare ønsker til budgettet. Ikke ultimative krav, men kraftige fingeraftryk på en kommende budgetaftale.

Jeg vil gerne fremhæve de vigtigste.

Det skal være billigere at bo i Vesthimmerland. Jeg ved godt, at der tidligere ikke har været et flertal for nedsættelse af skatten, men med den nye udligning står vi overfor en nedsættelse på 0,7%, som giver borgerne i Vesthimmerland 38 millioner mere hvert år til forbrug. Det er fuldt finansieret af staten, og derfor er der fuld opbakning fra hele byrådet. Men vores store fokus er stadig børnefamilierne. Billigere daginstitutioner, og ikke på bekostning af den høje kvalitet vi har i dag. Vi tror på, at det er et element i vurderingen af, hvor de unge børnefamilier bosætter sig.

Vi vil samtidig prioritere rehabilitering.

Vi kan ikke bryste os med, at vi tidligere har lykkedes med opbakning til fysioterapeuter på plejecentrene, så derfor har vi valgt at kvalificere vores forslag. Vi ønsker et rehabiliteringsteam med fysioterapeuter og ergoterapeuter, som kører ud i hjemmeplejen, på dagscentrer, samt på vores plejecentre. Samtidig er folkeskolen og vores forslag til øget indsats i indskolingen også en hjertesag for os konservative.

På anlægssiden er vi desværre ramt af beslaglæggelse af de fleste midler fra sidste års budgetaftale. Så vores udgangspunkt til budget 2021 er, at der friholdes min. 15 - 20 mill til 2022. Vi er for handlingslammet, hvis vi ikke har mere råderum. Vi håber dog på, at vi får plads til tiltag i Hvalpsund, samt der arbejdes videre med tankerne om en udvidelse af havnen i Løgstør, ny linjeføring til Røjbækvej i Farsø og ikke mindst mere grundkapital til almennyttige boliger. Den seneste boliganalyse viser her et større behov.

Vi vil forsat arbejde for nogle tydelige strategiske målsætninger i budgetaftalen, ligesom vi sidste år fik aftalt en visions plan for Rønbjerg og Hvalpsund. Dog må det arbejde gerne skubbes op på en lidt større klinge.

Vores store vision for budget 2021 er aktivering af de afsatte midler fra sidste års budgetaftale - undersøgelse af nye boformer. Vi har valgt at kalde det konservative forslag, Generationernes kvarter. Dette skal ses i forlængelse af bymidteplanen i Aars og planerne for svømmehallens grund og rådhusgrunden. Vi tror på, vi skal turde tænke anderledes og lave en ny form for plejecentre i fremtiden. De ønsker og krav der bliver fra den ældre generation, skal i fremtiden have et løft. Vores projekt går i store træk ud på at undersøge muligheden for en blanding af et topmoderne plejecenter, sammen med en boform som Oldekolle. Vi tror også på, at den unikke placering hvor der er masser af liv fra unge mennesker, giver livskvalitet for de ældre.

Vi vil samtidig have sikkerhed for, at vi har de nødvendige midler, så hele kommunens byrum står pænt og ikke det vi oplever til tider flere steder.

Der er samtidig rigtig godt gang i bosætningen i Aalestrup, og derfor er investeringer her også et fokusområde.

Vi glæder os til et par spændende og konstruktive budgetdage.

e-max.it: your social media marketing partner