Af: Mogens Ove Madsen, Regionsrådsmedlem (A), Fmd. Udvalget for Akut og Praksis

Det er meget glædeligt at forligspartierne bag regionens budget bakker op om, at nærheden skal sikres og at der kvitteres for indholdet i de borgermøder, vi har holdt rundt omkring i regionen. Disse handlede om den nye vaglægeordning og muligheder for at indføre supplerende tiltag

De supplerende tiltag er følgende: Skadeklinikken i Farsø skal være åben 8-22 på alle ugens dage, Akutbils-beredskabet udvides til hele året i Skagen og bemandes med paramedicinere, Den akutte indsats for borgerne i Jammerbugt Kommune skal understøttes, Paramedicinernes skal have en større rolle i det akutte beredskab, Endvidere sikres penge til en døgndækket akutlægebil i Thisted. Endelig oprettes en telefonlinje til den kommunale sundhedspleje

Samlet set er det et godt supplement til de nærhedsinitiativer, der ligger i den ny vagtlægeordning med videokonsultationer og mulighed for undtagelsesvis at vagtlægen kan rekvirere en taxa til at hente en akut syg patient ind til vagtlægen.

Trods den lange ventetid på grund af Corona er det befriende, at der nu etableres en række supplerende tiltag.

e-max.it: your social media marketing partner