Af: Pia Buus Pinstrup(C), medlem af byrådet i Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland og Per Deichmann Bisgaard (V), medlem af byrådet i Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland.

Borgermøderne i Skagen, Brovst og Brønderslev om kompenserende tiltag for de nedlagte lægevagter er netop overståede, og der kom flere ideer/forslag til, hvorledes man kan forbedre forholdene i de ramte områder – herunder også Farsø. Regionsrådet er i fuld gang med at lægge budgettet for 2021 og her har vi i vores respektive grupper, Konservative og Venstre, fremført et stort ønske om at udmønte kompenserende tiltag i Farsø.

Et større samarbejde mellem kommuner og region (det nære sundhedsvæsen) står højt på dagsordenen, og erfaringerne fra tiden under Covid-19 har vist, at der er gode muligheder for at håndtere patienterne på tværs af fag- og kommunegrænser. Et forslag, som vi gerne ser fremmet, er et udvidet samarbejde mellem kommunale hjemmesygeplejersker og lægevagten; hjemmesygeplejerskerne kender i visse tilfælde patienterne og deres sygdomshistorie og kan hurtigere være hos patienterne og videregive deres vurdering af sygdomstilfældet – en slags forlænget arm for lægevagten. Et tættere samarbejde mellem regionens læger og det kommunale sundhedsvæsen vil skabe større tryghed og kvalitet.

Brugen af videokonsultationer har været benyttet gennem længere tid, men er blevet opgraderet under Corona-perioden og med stor succes. Der er meget fine erfaringer fra Vejle kommune, hvor det bliver brugt i såvel den udekørende hjemmepleje som på kommunens plejecentre. En udvidet brug vil med sikkerhed kunne aflaste lægevagten.

Et andet emne som ligger os på sinde, er etableringen af en regional dækket hotline direkte til en jordemoder/sundhedsplejerske-funktion, som er tiltænkt at kunne hjælpe børnefamilierne i stedet for at tale med lægevagten – en reel aflastning af lægevagten.

En del af udfordringerne stammer fortsat fra problemet med at skaffe praktiserende læger; mange borgere kan ikke konsultere/få en tid hos deres egen læge/familielæge i dagtimerne, men er nødsaget til at kontakte lægevagten i aften- og nattimerne. Der vil være mangel på praktiserende læger i en rum tid endnu, så den eneste reelle mulighed for at opnå forbedringer er at forbedre koordinationen og samarbejdet i sundhedsvæsenet – mellem kommune og region.

Corona-tiden har vist at grænser kan flyttes. I perioden fra marts til august i år har der været 32.576 konsultationer hos lægevagten, mod 54.181 i samme periode sidste år. Der er givetvis flere forklaringer på denne nedgang, som skal medregnes, men udviklingen viser dog, at udefrakommende påvirkninger kan være med til at skabe nye uprøvede muligheder.

Lægevagtproblematikken er kun et enkelt emne i den kommende budgetlægning, og der er andre områder, som også står højt på dagsordenen fx neurorehabiliteringen i hele regionen og en nærmere analyse af klinikledelserne for aktivt at bruge de erfaringer, som man har høstet på Regionshospitalet Nordjylland.

Vi ser frem til budgetforhandlingerne med optimisme, og vi håber/forventer, at resultatet bliver en fortsat udvikling på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for alle borgere.

 

e-max.it: your social media marketing partner