Af: Pia Buus Pinstrup, Konservative Folkeparti, Regionsrådsmedlem og Sundhedsudvalgsmedlem i Vesthimmerland

I sidste uge var jeg med til at videresende et høringssvar til regionen fra et enigt kommunalt sundhedsudvalg, der klart tilkendegiver at vi ikke ønsker at den eneste speciallægepraksis, der er beliggende i Vesthimmerland, skal flyttes.

Kristian Aasbjerg Andersen begrunder sit ønske om flytning til Støvring med, at der ikke er megen plads i de nuværende lokaler. Men jeg er bekendt med at der har været forelagt ikke mindre end tre andre muligheder for placering forskellige steder i Aars. 

Den nuværende praksis i Aars har som bekendt en del kunder fra Jammerbugt kommune, og disse sammen med Vesthimmerland, samt området vest for Nibe gør, at omkring 45.000 borgere ikke vil have let adgang til øjenlæge, hvis den bliver flyttet. Det gør stort indtryk på mig, når et så vigtigt sundhedstilbud til kommunens borgere i nærmiljøet, kan risikere at forsvinde. Ældre og sårbare borgere kan have vanskeligt ved at transportere sig langt til behandling.

Regionen har vedtaget en praksisplan for netop at sikre at borgerne rundt omkring i regionen har adgang til specialiserede sundhedstilbud. Såfremt denne praksis flytter til Støvring, så vil Vesthimmerland være den eneste kommune i regionen, der ikke besidder et speciallæge ydernummer/kapacitet.

Kristian Aasbjerg Andersen kalder dette et rekrutterings spørgsmål – men det er det ingen lunde, da ydernummeret hele tiden har været besat. Dernæst er det ikke kun afstanden på de 23 km fra Aars til Støvring der er problemet, men i særdeleshed de borgere der er bosat i den nordlige ende af Vesthimmerlands kommune og i Jammerbugten, der benytter dette ydernummer.

Endvidere vidste Kristian Aasbjerg Andersen jo på forhånd, hvor klinikken var placeret. Tom Thorsen havde jo netop ikke sat klinikken til salg, men var indstillet på at fortsætte nogle få år endnu. Så den nye øjenlæge har hele tiden været bekendt med, hvilket område han skulle drive forretning i, og hvis han ikke var interesseret i Vesthimmerland, kunne han jo bare have undladt at henvende sig til Tom Thorsen. At han nu vil flytte tager heller ikke just hensyn til hans kommende patienter.

Som det kvikke læser nok har opdaget, forsøger jeg at finde alle mulige argumenter for, at øjenlægen skal blive, hvor han er. Det vil jeg gøre mit til.

Så kære Kristian Aasbjerg Andersen - bare sig til, så finder vi de rette lokaler til dit fremtidige behov i Aars.

e-max.it: your social media marketing partner