Af Erik Høgh-Sørensen (DF), Medlem af Regionsrådet i Nordjylland, Medlem af DF's Hovedbestyrelse, Paradisvej 3, 9870 Sindal

Efter fire borgermøder i henholdsvis Skagen, Brønderslev, Brovst samt tidligere på året Farsø står det nu klart, at Region Nordjylland uberettiget fjernede tusinder af borgeres lægevagtsdækning.

Dansk Folkeparti har hele tiden stemt imod den nye lægevagtsaftale med Praktiserende Lægers Organisation, PLO, fordi den skaber serviceforringelser, utryghed og ulighed. Men på møderne i Skagen og Brovst i den forløbne uge blev det tillige afsløret, at Regionsrådets flertalsbeslutning skete på grundlag af misvisende tal fra PLO.

Tallene understøttede PLO’s lukkeønsker, og derfor undervurderede Socialdemokratiet, Venstre og Konservative simpelt hen de lokale lægevagters vigtighed.

I Skagen skete lukningen, selvom det virkelige antal lægevagtsbesøg og konsultationer i byen er fire gange højere end det til Regionsrådet oplyste.

Så måske bør PLO-aftalen bare opsiges?

Dette vil give Region Nordjylland mulighed for at gøre sig mindre afhængig af PLO og f.eks. indføre et nyt system, hvor regionen selv står for opgaven eller lader lokale klinikker gøre det. Det første kunne være en løsning, som understøtter Farsø Sygehus. Det sidste ligner en løsningsmulighed i Brovst.

Men lad os vente lidt: Lige nu og her hænger en god løsning sammen med de landsdækkende overenskomstforhandlinger, der finder sted lige nu mellem PLO og regionerne. Her bør PLO give indrømmelser.

F.eks. er det oplagt at lade højtuddannede sygeplejersker lave borgerbesøg og andre lægevagts-opgaver, men denne ”opgaveglidning” kræver, at PLO-læger giver magt fra sig.

Det var opmuntrende at høre, hvordan de berørte borgmestre i Farsø (Vesthimmerland), Jammerbugt, Frederikshavn og Brønderslev stiller op til dialog på borgermøderne. Tak også for de mange gode lokale ideer fra de fremmødte borgere!

e-max.it: your social media marketing partner