Af: Inger Nielsen (V), formand for Børne- og Familieudvalget og Lars Andresen (V),  medlem af Børne- og Familieudvalget

På byrådets sidste møde, skulle det besluttes hvordan mindre-forbruget på 3,5 mio. kr. på specialundervisning, skulle fordeles på skolerne i Vesthimmerland.

I 2017 blev det besluttet at elever, i videst muligt omfang, skulle inkluderes på deres distriktsskole. Det blev samtidig vedtaget, at mindre-forbruget på specialundervisning, opnået gennem en bedre inklusion, skulle forblive på skoleområdet.

Det er tredje år vi deler midler ud til skolerne for det gode og store arbejde, der bliver lavet. Dét arbejde der udføres på alle skoler, for at flere og flere elever kan få den undervisning der er behov for, og samtidig inkluderes på deres distriktsskole.

Første gang delte vi 800.000 kr. ud. Året efter 4,2 mio. kr. og nu 3,5 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget har indtil nu, været enige om at fordele midlerne ligeligt mellem kommunens 12 skoler. Dette er ud fra det argument, at alle skolerne tager lige stor del i det arbejde det er, at få inkluderet flest muligt på distriktsskolen.

Et flertal i Børne- og Familieudvalget har anbefalet en ny fordelingsmodel til fordeling af de overskydende inklusionsmidler. Den foreslåede model skulle ske efter en 50/50 fordeling, altså en kombination af den ligelige fordeling og en ren elevtalsfordeling.

Store skoler får mest i denne nye fordelingsmodel, og de mindre skoler bliver også tilgodeset for deres forholdsmæssige store inklusionsarbejde.

Det er ærgerligt at der ikke kunne opnås enighed om en ny fordelingsmodel, på byrådets sidste møde. Det betyder nu, at skolerne ikke har vished om fordelingen inden det nye skoleår starter, og dermed ikke kan planlægge for midlernes anvendelse.

I Venstre ønsker vi ikke at børn ekskluderes - vi ønsker dem inkluderet. Det gør alle vores skoler et stort arbejde, for at leve op til.

Vi synes faktisk, at den model flertallet i Børne- og Familieudvalget har valgt, er et godt og holdbart kompromis, der tilgodeser alle skoler for det store og vigtige inklusionsarbejde, der laves på alle kommunens skoler.

e-max.it: your social media marketing partner