Af:: Lars Andresen (V), Medlem af Børne- og familieudvalget i Vesthimmerlands kommune

Den netop godkendte kvalitetsrapport for skole og dagtilbud i Vesthimmerlands kommune, viser at der er områder hvor skoler og dagtilbud gør det rigtig godt.

Rapporten viser også områder, hvor vi kan gøre det bedre. I Venstre er vi opsatte på at have skoler og dagtilbud af en høj kvalitet, og derfor er denne årlige kvalitetsrapport vigtig. Den måler hvordan det står til på skole- og dagtilbudsområdet på rigtig mange parametre, og viser hvor der kan gøres en ekstra indsats for at højne den faglige kvalitet og trivsel.

Nogle af de områder der er udpeget som fokus områder i skolen, er den faglige trivsel hos drenge generelt, og den sociale trivsel hos piger fra 4. - 9. kl.

På dagtilbudsområdet er der blandt andet sat fokus på hvad kvalitet i dagtilbud er, og om vi kan lave et fælles kvalitetsbegreb på området.

Der laves rigtig mange rapporter, undersøgelser, evalueringer og analyser i de offentlige institutioner, og mange gange kan det godt virke overvældende for personale og ledelse, at skulle bidrage til dette arbejde.

Det er derfor også vigtigt at fremhæve, at dette store arbejde rent faktisk bliver brugt til at skabe de bedste forhold for vores børn og unge mennesker i kommunen. Den årlige kvalitetsrapport giver et solidt og fagligt fundament for dette vigtige arbejde.

e-max.it: your social media marketing partner