Af: SF Vesthimmerland, Niels Heebøll (byrådsmedlem), Theresa Berg Andersen (vikarierende MF-er), Karen Clausager (vikarierende byrådsmedlem)

Danmark har på nationalt plan besluttet at reducere CO2-udledningen med 70% frem mod 2030. Det mål kan vi kun nå hvis alle løfter i flok. Stat, virksomheder, organisationer, private og ikke mindst kommuner skal alle gøre deres til at vi kan nå målet.

I Vesthimmerlands Kommune har vi en Plan- og Bæredygtighedsstrategi, der beskriver hvad kommunen vil arbejde med når det gælder bæredygtig udvikling. Der er bl.a. indgået en Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger og fra offentlig transport. Det er rigtig fint, men vi skal videre:

I SF foreslår vi at skrue op for de kommunale ambitioner. Vi skal ikke kun se på kommunen som en virksomhed, der – selvfølgelig, arbejder på at reducere CO2 udslippet fra rådhuse, skoler og plejehjem. Vi skal se på hvordan vi kan få alle i kommunen med.

Hvordan kan Vesthimmerlands Kommune motivere og inspirere borgerne og virksomheder til at tænke og handle mere klimavenligt?

Det kunne fx være ved at lokalplanlægge for mere 0-energi byggeri og passivhuse. Boligudstykninger der skal være CO2-neutrale både i anlægs- og driftsfasen. Vi kunne forestille os at grundene i disse udstykninger blev solgt til en lavere pris, så der var en økonomisk gulerod ved at bygge klimavenligt. Der kan trækkes på masser erfaringer fra resten af landet og verden.

Vi kunne kigge på mulighederne for flere lavbundsprojekter og vådområdeprojekter, hvor lavtliggende landbrugsjord tages ud af omdrift, og udledningen af drivhusgas på den måde reduceres.

I Kommuneplanen skal vi, udover vindmøller, have en overordnet plan for alle former for vedvarende energi, fx solenergi.

Der er masser af steder at tage fat, og SF foreslår at Byrådet snarest tager fat på at få lavet en plan for hvordan vi i Vesthimmerland kan være med til at få Danmark i mål med en 70% CO2-reduktion inden 2030.

e-max.it: your social media marketing partner