Af: Palle Jensen, gruppeformand, på vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe

I sidste uge vedtog et flertal i folketinget en ny udligningsreform. De partier der stod bag denne rigtig gode reform – set med vesthimmerlandske øjne, er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale og Alternativet. 

Reformen har været længe ventet, fordi der i den gamle ordning ikke var tale om en retfærdig fordeling af midlerne kommunerne imellem, og det betyder, at det i nogle fattige kommuner er nødvendigt med en høj skatteprocent for at kunne levere en fornuftig velfærd, som rige kommuner har kunnet med en lavere skatteprocent. 

Det giver en ubalance kommunerne imellem med meget forskellige skatteprocenter og for store forskelle på det serviceniveau, en kommune bør levere. 

I den anledning skrev Signe Nøhr (K) og Svend Jørgensen (K) et læserbrev, hvori de glæder sig over udligningsreformen, men fakta er jo, at de konservative ikke har stemt for udligningsreformen, fordi partiet ikke ønsker en fordeling af midlerne i Danmark, som tilgodeser vores egn. 

De konservative ønsker nemlig fortsat en styrkelse af de rige kommuner, og derfor kan de ikke tage noget af æren for den nye udligningsreform. 

De har selvfølgelig ligesom resten af byrådet lov til at glæde sig over, at vi nu i Vesthimmerlands Kommune (VHK) i løbet af de næste 4 år kan sætte skatten ned med 0,7 procent – vel at mærke fuldstændig finansieret af reformen. Det betyder derfor ikke et dårligere serviceniveau i VHK. 

Det er rigtigt, at de konservative har forsøgt at foreslå skattelettelser på 0,1 procent et par år, men det vil jo betyde at pengene over et antal år vil medføre besparelser på kommunens kerneopgaver. 

F.eks. foreslog de konservative til forrige budget, at der skulle spares 22,5 mio. kroner ved en omorganisering/omplacering på sundhedsområdet (ældreområdet) over en periode på 4 år. Forslaget var de konservative heldigvis ene om, fordi det over de 4 år ville betyde nedskæringer/fyringer på et sted mellem 40 – 50 ansatte indenfor ældreområdet. 

Nu kan vi glæde os over, at med den nye reform får borgerne både skattelettelser samt flere penge til velfærd set over de næste 4 år. På nuværende tidspunkt regnes der stadig på, hvor stor gennemslagskraft, reformen får det første år. 

Det er glædeligt, at de fleste partier på Christiansborg tog ansvar for den vigtige reform.

 

e-max.it: your social media marketing partner