Af: Kirsten Moesgaard, Byrådsmedlem, medlem af sundhedsudvalget i Vesthimmerlands kommune

Borgerne i Vesthimmerland fik med den nye aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), som lukkede lægevagten i Vesthimmerland, en ordentlig én på singadusen.  

Af de tre lukkede lægevagtskonsultationer rammer lukning af lægevagten i Farsø klart flest borgere. Besøgstallet var i 2019 på 6320 konsultationer i Farsø.  Og, hertil skal lægges et større antal på grund af nedskæring allerede i efteråret 2019. I Brovst og Skagen var der under 1.000 konsultationer. 

Ganske mange mennesker i Vesthimmerland sendes nu ud på en betydelig længere køretur med måske kostbar spildtid for at komme til lægevagten, som dækker 2/3 af døgnets 24 timer.   

Det fører ikke kun til øget utryghed.  Det fører også til en grundlæggende ulighed i adgangen til basale sundhedsydelser.  En personprofilundersøgelse beskriver, at man netop i Vesthimmerland vil ramme udsatte borgere.  Og, jo vanskeligere man gør et lægebesøg, jo oftere fravælges et sådan med alvorlige konsekvenser til følge. 

Men, heldigvis er der politikere i regionsrådet - desværre ikke dem alle -, som ikke er stolte af aftalen, der blev indgået med PLO med virkning fra 1. marts 2020.   

Der tales nu om alternative løsninger for at afbøde nogle af konsekvenserne af den manglende lægevagt i det store geografiske område. 

Der tales om løsninger med paramedicinere og sygeplejersker, som sættes i stedet for en lægevagt. Problemet er bare, at ingen af disse kan stille diagnoser.  De kan ikke påbegynde behandling, og de kan ikke indlægge på sygehuset.   

Der tales også om muligheden for videokontakt med vagtlægen. Sådanne "besøg" kan imidlertid kun anvendes i tilfælde, hvor borgerne er ”oppe at køre” digitalt.  Erfaringer fra Norge viser, at kommunikationen mellem patient og læge ofte er besværliggjort på en skærm.   Det må være relevant at spørge, hvorfor borgerne i Vesthimmerland skal være prøveklud. 

Vagtchef for lægevagten Eddie Nielsen mener (17/3), at det er udtryk for ren bekvemmelighed, når borgerne gør oprør over den betydeligt forringede vagtlægeservice.   Eddie Nielsen siger videre: ”Vi ønsker ikke at have en lægevagtkonsultation placeret et sted, hvor der ikke er mulighed for at få hjælp, hvis vi står med en patient, som pludselig bliver meget dårlig”.  

Jamen, er det ikke sådan, det har fungeret i mange år?  Det er bestemt ikke mit indtryk, at det har været et problem tidligere.  Og, jeg kan for mit eget vedkommende sige, at jeg for et par år siden var hos vagtlægen på Farsø sygehus, hvor jeg mødte en super kompetent vagtlæge, der – til min fulde tilfredshed – på ingen måde rystede på hånden. 

Med den store udvidelse af antal speciallæger, der nu indgår i vagtlægeordningen (+16 regions- og udbudsklinikker med +31 speciallæger), og med den nye aflønningsaftale, har borgerne i Vesthimmerland en berettiget forventning om, at vagtlægen igen indtager de gode og veludstyrede lokaliteter på Farsø sygehus. 

e-max.it: your social media marketing partner