Af: Torben Thomsen, Gl. Blærevej 66, Blære

Byrådsflertallet har helliggjort tallet. Skulle forældre ønske færre børn som start på skoleåret, skal det ske på samtlige folkeskoler i Vesthimmerland Kommunes skoledistrikt, siger politikere. Ældre skolefolk husker endnu flere elever samlet, og mange elever kan huske det samme, så hvad er der at klage over? Kan eleverne ikke lære noget? Er der ikke tilstrækkelig ro og disciplin og koncentration til stede. For ellers er det sværtat lære noget! Sådan var det i hvert fald, hvis man går tilbage i historien. Jamen, det hedder ikke undervisning længere, det eleverne modtager, de sættes til læring og eget ansvar for læringen, tilrettelagt af læreren, der derefter går rundt og vejleder vedskærmene, eller hvad nu aftalen mellem lærer og elev går ud på. Ingen lærer bruger ordet disciplin og ro til fordybelse, med mindre det handler om ironisk distance til den såkaldt sort skole. Sådan lidt firkantet udtrykt. 

De fleste børn i dag beskydes med et utælleligt antal indtryk dagen igennem, fra morgen til aften, sjældent ro til fordybelse og interesseorientering eller en bog i hånden, og med 28 børn i klassen er der mange forhindringer for udvikling via skolesystemet. Derfor forsøg på ændring med forældreindsats i forhold til antal børn i klassen. Men forældrene støder ind i politikermodstand, som ikke rigtigt rummer nogen forklaring, vist heller ikkeen økonomisk, som den sædvanlige udvej for ikke at handle. Vi alene vide, 28 elever er et nøgletal, når der skal besluttes en klassedeling. Vesthimmerlands lærere udviser den samme passivitet som altid, næsten ligegyldighed, tilsyneladende angst for at uddybeog afsløre, at de må have en holdning til antal i elever i klassen, eller er de bange for repressalier fra borgmesteren, som jeg hørte en lærer fra en nabokommune udtrykke det. 

Jeg håber ikke, at den afvisning, som forældrene er udsat for, efterhånden efterlader de aktive med modløshed, for faktisk er det en ret uhørt og ganske optimistisk aktion, forældrene har gang i.

 

e-max.it: your social media marketing partner