Af: Erik Stagsted, Ældrerådsformand Vesthimmerlands kommune, Gattensmindevej 10, Løgstør

Det er svært ikke at blive berørt af den megen fokus Folketinget, Regionerne og alle 98 Kommuner har i øjeblikket. 

Langt de fleste borgere, har taget myndighedernes anbefalinger højtideligt, og efterlevet de mange forbud i meget høj grad. 

For Ældrerådet i Vesthimmerlands kommune, har COVID-19, også givet mange rynker i panden. 

Hvordan skal vi nu være med til en sikring, således at de kommunalt ansatte kan bedst muligt servicere borgere i kommunen? 

Allerede d. 17. marts d.å., sendte Sundhedsforvaltningen en skrivelse ud til de borgere, som Vesthimmerlands kommunes personale servicerer på forskellige niveauer, om visse omlægninger af de daglige rutiner. 

Vesthimmerlands kommunes ansatte, gik, efter anbefaling, øjeblikke i nødberedskab, som nødvendiggjorde ændringerne.  

Hvor var det godt, at Sundhedsforvaltningen reagerede så hurtigt, som de gjorde! 

Vi har i Ældrerådet lagt os direkte i slipstrømmen, at den bekendtgørelse som blev udsendt fra Sundhedsministeriet, med de mange anbefalinger. 

Hvad er status så efter de første 3 uger med den svære virus? 

I skrivende stund, er der i Vesthimmerlands kommune, konstateret 5 borgere ud af 1.200/1.500 (alle er borgere der er visiteret til hjælp) der er smittet af COVID-19. 

Vedrørende de mange ansatte, som til dagligt servicerer borgerne, er der ingen øget sygefravær. 

De anbefalede værnemidler, har Sundhedsforvaltningen "haft på lager", så der har ikke været nødvendigt med alternativer. 

Også de visiterede borgerne har vist et stort samfundssind. Mange har direkte sagt " lad mit støv ligge", men "sørg for at hjælpe dem, der har brug for f.eks. personlig pleje". 

Hvornår denne COVID-19 krise vil blive aflyst, er der ingen der ved. Men alle følger sikkert de daglige nyhedsudsendelser i radio og på TV.

 

Vi ser i Ældrerådet, vel som alle andre, frem til normale tider igen. Tider hvor der samme service, som var før COVID-19 krisen, igen kan praktiseres.

 

Tak til alle, både borgere og ansatte, der har ydet et fantastisk samfundssind i denne svære periode.

 

e-max.it: your social media marketing partner