Af: Gitte Lopdrup, Regionsrådsmedlem (B), Region Nordjylland, Jyllandsgade 28, Aars

Tak til jer som arbejder i sundhedsvæsenet.  

En stor del af jer er på kort tid blevet uddannet til at behandle patienter indlagt med Corona virus og I har fået nye arbejdsopgaver. Jeg har stor respekt for jeres indsats! 

Uvisheden om fremtiden, nye arbejdsopgaver, øget arbejdspres, frygt for at lave fejl, frygt for at blive smittet og for at viderebringe smitte til familien er nogle af de ting som kan øge stressbelastningen for jer. 

Vi i regionsrådet har ansvar for at jeres arbejdsmiljø er godt, så derfor glæder det mig, at der er etableret et psykosocialt beredskab for Region Nordjyllands medarbejdere under Corona-pandemien. 

Så hvis du er medarbejder i Region Nordjylland og oplever at du f.eks. har svært ved at sove, slappe af nå du har fri, eller at du tager afstand til din familie, vil du så ikke godt love mig, at du kontakter din leder, så den rette hjælp kan blive iværksat? Hellere i dag end i morgen, -for stress kan få alvorlige konsekvenser. 

Har vi en aftale?  

Tak.

 

e-max.it: your social media marketing partner