Af: Signe Nøhr og Per Nyborg (C), medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Corona krisen har medført store nødvendige hjælpepakker til virksomhederne i Danmark. Det sætter vi alle stor pris på! 

Men vores foreningsliv i Vesthimmerlands Kommune kan også blive hårdt ramt af konsekvenserne af corona virussen.  

Foreningerne vil mærke en nedgang i indtægtsgrundlaget. Ikke blot i år, men også i de kommende år. Sponsorindtægterne vil alt andet lige blive mindre. Og hvis de udmærkede og nødvendige tiltag Folketinget har vedtaget, fortsætter i april og måske ind i maj måned, vil f.eks. fodboldklubber, tennisklubber, spejdere m.fl. formentlig opleve at kontingentindtægterne vil falde, da ikke alle forældre vil betale kontingent for forårssæsonen, når nu der ikke tilbydes nogen aktivitet i foreningerne.  

Vores håb er selvfølgelig, at forældrene fortsat bakker op om deres børns foreninger, så foreningerne økonomisk bliver ramt mindst muligt. 

Derudover vil vi appellere til Fritidsrådet i Vesthimmerlands Kommune, at de vedtager en støtteordning for de foreninger, som får nedgang i kontingentindtægterne i 2020 som følge af corona virussen.  

I lighed med erhvervslivet, vil det ikke være muligt at dække det fulde tab, men blot en del af det. Og hvordan skal det så finansieres? På Fritidsrådets område var der i 2019 et overskud på 1,6 mio. kr., der overføres til 2020. En del af disse midler kunne meget passende bruges til en støtteordning.  

Vi vil lade det være op til Fritidsrådet at debattere dette og i givet fald, hvordan det skal strikkes sammen.  

Hallerne i Vesthimmerlands Kommune må også formodes at blive ramt økonomisk af corona virussen. Der kommer ingen indtægter for halleje, når foreningerne ikke må træne.  

Vores forslag skal derfor være, at hallerne afregnes med det beløb Vesthimmerlands Kommune betaler for de timer, der er booket, mens træningsforbuddet står på. Udgiften er indregnet i det kommunale budget, foreningerne friholdes for den udgift, de ellers skulle have betalt, og endelig vil hallerne få 75 % af de indtægter, der er budgetteret med, til dækning af faste udgifter som afdrag på lån, forsikring, varme osv.  

Foreningslivet og de mange frivillige har kæmpe værdi for Vesthimmerlands Kommune og fortjener en politisk håndsrækning i denne situation.

 

e-max.it: your social media marketing partner