AF: Pia Buus Pinstrup, Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland, Hedevej 15, Flejsborg

Efter den nye lægevagtsaftale er trådt i kraft pr. 1/3, så er det vigtigt at se fremad. Hvad gør vi nu? Jeg har sammen med det øvrige akut og praksis udvalg i regionen set nærmere på kompenserende tiltag.  

Fra konservativ side ønsker vi at skabe tryghed for borgerne ved at iværksætte følgende tiltag: 

1) Skadestuen i Farsø skal åbnes til kl. 22.00 på alle dage

2) Der skal være Akutbil i Skagen året rundt, i stedet for kun 3 måneder om året som er tilfældet nu. 

3) Give vagtlægen større mulighed for at rekvirere en transport til folk der ikke selv har mulighed for at komme til vagtlægen.   

4) Oprette en hotline til en regional sundhedsplejerske der kan hjælpe småbørns familier med at løse akutte problematikker i aften/nat timerne, hvor de ikke kan ringe til egen sundhedsplejerske eller egen læge. Denne ordning havde man allerede i det “gamle” Nordjyllands Amt, hvor man havde ”Sundhedsplejelinjen” indtil amtet blev nedlagt i 2006. Efter ønske fra de nordjyske kommuner overgik Sundhedsplejelinjen til kommunerne. Det vil kunne aflaste lægevagten, da man ved at mange opkald i lægevagten omhandler småbørn.  

Jeg er klar over, at det kan være svært at finde pengene til disse tiltag for nuværende med en presset økonomi i Region Nordjylland, men så må det indgå i det kommende budget til 2021.  

Disse tiltag ligger fint i tråd med at Det Konservative Folkeparti kæmper for at alle danskere skal have deres egen familielæge. Nye tal fra PLO viser at 140.000 danskere står uden egen læge og antallet af praktiserende læger er stadig faldende. Jeg ser familielægen som rygraden og gatekeeper i det danske sundhedsvæsen og det skal blive ved med at være sådan. Det giver både tryghed og patientsikkerhed.

 

e-max.it: your social media marketing partner