Af: Kirsten Moesgaard, Byrådsmedlem i Vesthimmerland, Medlem af sundhedsudvalget.

Jeg har lyttet til Regionsrådets debat i sidste regionsrådsmøde om vagtlægesagen.  En sag, som medfører, at vagtlægekonsultationerne i Vesthimmerland, Brovst og Skagen fjernes.  

Af debatten fremgår, at begrundelsen for, at et flertal i regionsrådet stemte for aftalen med PLO, skyldes lægemangel på området. 

I et debatindlæg (Nordjyske 12/3) bekræfter vagtchef Eddie Nielsen nu, at der ikke er mangel på læger til vagtlægeordningen.  Med vagtchefens klare udmelding, så er Regionsrådet vågnet op til en helt ny virkelighed.  Lægemanglen er iflg. vagtchefen aflyst med øjeblikkelig virkning. 

Set fra lægevagtens side, er det en god aftale, der er indgået med Regionen. Lægevagten honoreres for hver ydelse, der leveres i vagten.  Derfor er det en honorarmæssig fordel, at mange samles på så få vagtsteder som muligt. Ifølge den hidtidige ordning ses angiveligt honorar på op til 28.000 kr. for en vagt.  Med den nu vedtagne ordning, kan der kun gisnes om størrelsen på fremtidig honorering. 

Set fra borgernes side, så er der tale om en alvorlig serviceforringelse for Vesthimmerland.  De ca. 7-8.500 borgere, der hvert år i kritiske situationer har brug for lægevagten, skal fremover som udgangspunkt selv køre/køres op til 120 km for et besøg hos vagtlægen. Hertil kommer i forvejen lang ventetid i venteværelset og endnu længere ventetid på grund af nedlægning af vagtsteder i Farsø, Brovst og Skagen.   

Regionsrådets vildfarelse om manglen på vagtlæger skyldes formentligt, at man har overset, at regionens 16 udbuds- og regionsklinikker fremover deltager i vagtlægeordningen.  Det betyder, at lægevagten nu fra 1. marts er tilført yderligere 31 nye lægekapaciteter.   

Efter vagtchefens aflysning af lægemanglen bør Regionsrådet, som jo netop traf beslutningen på grund af en antagelse om lægemangel, hurtigst muligt optage forhandling med PLO om en tillægsaftale, som denne gang tager udgangspunkt i hensynet til borgerne.  Da det er regionsrådet, der vedtager strukturen, og da det må formodes, at regionsrådet har stor lyst til at opfylde sin pligt til at sørge for en ensartet service i regionen, synes opgaven uden problemer at kunne løses inden for overskuelig fremtid.  

 

e-max.it: your social media marketing partner