Af: Per Bisgaard, Regionsrådsmedlem(V), Parkvænget 8, Aalestrup

Tak for dine kommentarer til mine og Venstres beslutninger vedr. vagtlægeordningen i Region Nordjylland. Jeg har ikke - og dybest set tror jeg ikke, at nogen af medlemmerne i regionsrådet har et stort og brændende ønske om at nedlægge vagtlægeordningen i Farsø, MEN med resultatet af forhandlingerne mellem PLO og regionsrådet, så var der ingen mulighed for at bevare ordningen i sin nuværende form. Så sent som i sidste uge er PLO blevet forespurgt, om det var muligt at udsætte datoen for nedlæggelse af de tre vagtlægelokationer i Skagen, Brovst og Farsø og svaret var et ENTYDIGT NEJ. Det havde været meget let – især for mig – at følge dig og de resterende medlemmer af DF, Enhedslisten og SF og sige nej til aftalen, velvidende at aftalen ville blive vedtaget af de øvrige medlemmer af regionsrådet, men jeg er af den opfattelse, at skal det blive til noget brugbart for fremtiden, så må vi finde løsninger på anden vis. 

Jeg og flere andre argumenterede på regionsrådsmødet den 28. januar for, at punktet om en ny PLO-aftale blev delt i et åbent og et lukket møde, således at muligheden for at skabe en åben debat om evt. konsekvenser kunne nyde fremme, men disse argumenter blev ikke godtaget. Siden regionsrådsmødet er der kommet ganske meget informationsmateriale frem, som kunne have været med til at give befolkningen og politikerne en større forståelse for indstillingen.  

Opgaven er nu at finde erstatningsløsninger for borgerne - i det konkrete tilfælde - Vesthimmerlands kommune og meget gerne kompenserende tiltag på FARSØ SYGEHUS. Alle gode kræfter – skal sættes ind allerede nu og ikke vente til de kommende budgetforhandlinger. Der er heldigvis, som konsekvens af den dårlige informative håndtering af processen, skabt et forbedret dialogforum mellem kommunerne og regionen, som kan være med til at finde løsninger for de borgere, som med meget kort varsel har mistet deres lokale og tætliggende lægevagtfunktioner.

Denne sag egner sig absolut ikke til et partipolitisk slagsmål.

 

e-max.it: your social media marketing partner