Af: Erik Stagsted, Ældrerådsformand Vesthimmerlands kommune, Gattensmindevej 10, Løgstør

I efteråret 2019 kunne Region Nordjylland ikke længere bemande vagtlægeklinikken i Farsø alle ugens dage, men måtte indskrænke åbningstiden. Region Nordjylland forklarede dengang, at det skyldtes, at de praktiserende læger ikke længere ønskede at dække vagterne på vagtlægeklinikken.

Der blev i forlængelse af denne situation afholdt møde mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune på politisk niveau med involvering af Vesthimmerlands Kommunes Borgmester og Sundhedsudvalgets formand. På mødet opstod en fælles forståelse for, hvordan parterne kunne agere i den opståede situation. Ligeledes blev parterne enige om, at kommunen kunne kontakte de praktiserende lægers organisation (PLO).  Kommunen blev informeret om, at Region Nordjylland ville kæmpe for at bevare lægevagtklinikken i Farsø blandt andet via et tilbud om, at en del af vagterne kunne dækkes af andre end de praktiserende læger, hvor Regionen ville afsætte en pulje til regionsansatte læger.

PLO afviste efterfølgende en dialog med Vesthimmerlands Kommune.

PLO afviste tillige tilbud om hjælp til vagtdækning fra regionsansatte læger, og Region Nordjylland indgik på denne baggrund en aftale med PLO om indskrænkning af åbningstiden i Lægevagten i Farsø gældende fra 1. december 2019. 

Fredag den 24. januar 2020 blev Vesthimmerlands Kommune på et administrativt møde kort orienteret om, at der nu var indgået aftale med PLO om vagtlægeklinikkernes drift fremadrettet. Aftalen betyder, at lægevagten i Farsø lukkes permanent. Derudover lukkes klinikkerne i Brovst og Skagen.

Da lukningen påvirker levevilkårene for alle borgerne, og især os ældre, i Vesthimmerlands Kommune, og opleves som en regional afvikling i Vesthimmerland, foreslår borgmesteren, at der fremsendes et åbent brev til Sundhedsministeren.

Borgmesteren har søgt opbakning til, at brevet bliver et fælles brev fra Vesthimmerlands, Jammerbugt og Frederikshavns Kommuner.

På baggrund af ovennævnte, er der arrangeret en debataften i Thit salen i Dronning Ingrid hallerne i Farsø, torsdag d. 20. februar 2020 kl. 19,00.

Kom i god tid, da der sikkert bliver rift om pladserne!.

 

e-max.it: your social media marketing partner