Af: Mogens Ove Madsen, Regionsrådsmedlem (A), Fmd Udvalget for Akut og Praksis

Desværre bliver det efterhånden til for meget støj om den kommende vagtlægeordning. 

Vi har ikke brug for mere meta-snak, men handling! 

Jeg har stemt for aftalen med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om den kommende vagtlægeordning, fordi jeg er af den overbevisning, at det var det længste vi kunne komme med PLO. 

Men jeg har også bidraget til, at der skal gøres et stykke arbejde for at kompensere Farsø, Brovst og Skagen i forhold til, at de ikke længere indgår i aftalen. 

Derfor er det også mit håb, at der i Regionsrådet er et flertal for, at vi skal ud til de berørte områder og have en drøftelse af, hvilke sundhedsfaglige muligheder, der kan satses på fremover. Derfor skal der snarest indkaldes til borgermøder. 

Jeg har også med interesse fulgt nogle af borgmestrenes indlæg. 

Hertil må jeg bare sige, at man er nødt til at skille tingene ad. 

Den aftale, som regionen har indgået med PLO, er at ligne med en overenskomstforhandling. 

Man kan ikke lægge aftalens kommende indhold ud til drøftelse med hvem som helst. 

Til gengæld kan man sagtens rejse spørgsmålet, om vi i fremtiden skal have det samme aftalesystem, eller om der skal etableres et andet. 

Og her synes jeg primært borgmestrenes synspunkter hører hjemme. 

Men det korte af det lange er, at vi skal i gang med det opfølgende arbejde.

 

e-max.it: your social media marketing partner