Af: Erik Høgh-Sørensen (DF), Medlem af Regionsrådet i Nordjylland, Medlem af Forretningsudvalget i Region Nordjylland

Regionspolitikere fra Socialdemokratiet, Venstre og Konservative beskriver det som en nødvendighed at lukke vagtlægen i Farsø, men det er det ikke. 

I Dansk Folkeparti har vi hele tiden været imod lukningen, men vi hjælper gerne med at indfri regionsflertallets løfter om "kompenserende tiltag". 

Således behandlede Regionens Forretningsudvalg mandag (3.2) en ny strategi for drift af sundhedshuse. Her foreslog DF, at lægevagtsproblemerne blev skrevet direkte ind i denne nye strategi.  

Det ville jo være oplagt, at lokale sundhedshuse på baggrund af lægevagts-lukningerne hjalp med at "forebygge trusler mod borgernær lægedækning i aften- og nattetimer". Men nej, de øvrige partier stemte os ned. 

Derfor ved vi endnu ikke, hvad Socialdemokratiet, Venstre og Konservative vil gøre for at overholde deres løfter til borgerne i Farsø, Brønderslev, Brovst og Skagen. 

Har Mogens Ove Madsen (S), der er formand for regionens Akut- og Praksisudvalg, mon noget i ærmet?  

Og hvad med Per Bisgaard (V) og Pia Buus Pinstrup (K)? 

Deres løfter svirrer i luften. Den konservative Pia Buus vil genåbne skadestuen på Farsø Sygehus, javel, men det har ikke så meget med lægevagterne at gøre. Lægevagterne er vigtige, fordi de muliggør lokal behandling af småskader, mens mere akutte problemer ofte ender med at blive håndteret andetsteds. 

Inderst inde må Madsen, Buus og Bisgaard ærgre sig, for på regionsrådsmødet 28.1 foreslog DF at åbne dørene for offentligheden og udskyde den ubehagelige beslutning. Der var ingen hast, idet den gamle kontrakt med PLO ikke var opsagt. 

Oven i købet havde flertalspolitikerne handlefrihed til at stemme efter egen overbevisning frem for at lade sig topstyre. 

Der var således mulighed for at støtte DF's kompromisforslag, hvorefter alle 41 regionsrådspolitikere i fællesskab kunne have overvejet alternativer til lægevagts-lukninger. Eksempelvis udvidede åbningstider eller sygeplejersker med avancerede APN-uddannelser, eller måske noget helt tredje.

 

Men flertallet stemte DF-forslaget ned, og det samme skete 3.2, hvorefter vagtlægeproblemet ikke engang er nævnt i Region Nordjyllands spritnye strategi for lokale sundhedshuse.

 

e-max.it: your social media marketing partner