Af: Kirsten Moesgaard(VesthimmerlandsListen), Tidligere regionsrådsmedlem,Medlem af sundhedsudvalget i Vesthimmerlands kommune

Det er efterhånden klart for enhver, at den nuværende ordning, hvor Regionen og de praktiserende læger i nattens mulm og mørke indgår aftaler, er forældet. Det har udviklet sig til en farce. 

Regionen føler sig som gidsel i aftalen.  De praktiserende læger vil gå endnu mere drastisk til værks. Og, alt dette sker hen over hovedet på kommunerne, som har ansvaret for det nære sundhedsvæsen.   

Og, hvad med borgerne, som får meget – meget - langt til lægevagten? 

Tiden er inde til en helt ny ordning, hvor det er kommunerne, der kommer på banen i forhold til de praktiserende læger. 

Vagtlægeordningen er ikke en størrelse, der bare selv kan bestemme, hvordan den spiller ind i sundhedssystemet.  Der er mange gode grunde til, at PLO ikke mener, at de kan betjene borgerne i visse områder af regionen på lige vilkår.  Det er en gammel kending, at der igennem de sidste mange år er blevet færre og færre medlemmer af PLO.  Der er mange ledige ydernumre. Mange kan ikke få deres egen læge, fordi tilgangen er lukket.  Borgerne er med god grund bekymrede.   

Det er derfor SÅ befriende, at 3 borgmestre, Per Bach Laursen fra Vesthimmerland, Mogens Gade fra Jammerbugt og Birgit Hansen fra Frederikshavn, er trådt i karakter.  De nøjes ikke med at sige ”nok er nok”.  De kræver aktiv handling, og derfor har de rettet henvendelse til sundhedsminister Magnus Heunicke.   

Forhåbentligt bliver dette starten på en helt ny struktur, hvor det er lægerne og kommunerne, der sammen opfylder de politiske mål for det nære sundhedsvæsen.    

Kommunerne har jo allerede taget ansvaret på sig med at bygge større lægehuse.  De arbejder sammen med de praktiserende læger om at tiltrække flere læger ved at invitere til informationsmøder og rundtur i kommunerne.  

Det er kommunerne, der har ansvaret for forebyggelse af borgernes helbredstilstand og for at forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelse på sygehus.  Det er kommunerne, der sørger for den almene genoptræning.  Alt dette vil kunne ske langt bedre, hvis lægerne er organiseret i kommunalt regi.  Der vil ikke være så langt fra hånden til munden.

 

e-max.it: your social media marketing partner