Af: Christian Bach Iversen, Borger i Vesthimmerland, Kirkebakken 13, Vester Hornum

For nogle dage siden skrev Nordjyske, at sagen om vagtlægeordningen ”raser videre”. I dag kan vi tilføje, at det gør den stadig – endda i mange forskellige medier og på møder rundt om. 

Og det er helt forståeligt, for når der træffes en beslutning og indgås en aftale, der i den grad er til skade for den nordjyske befolkning, så reagerer man. Heldigvis!. 

At det er sket bag lukkede døre, gør blot det hele endnu mere forkert. Hvor er respekten hos PLO og Regionsrådet for borgerne og for kommunerne blevet af? 

Man argumenterer med, at den indgåede aftale var det ”bedst opnåelige”. Hvor ved man egentlig det fra, når man ikke har villet høre andres mening og evt. bud på en løsning? 

For at gøre det hele endnu mere grotesk betyder den nye ordning, at lægevagten allerede den 1. marts lukker i Farsø, Brovst, Skagen (og Brønderslev). På den måde er der ingen rimelig mulighed for at få undersøgt muligheden for andre løsninger. Eller er der? 

Udsæt datoen
Jeg ser med glæde, at de tre borgmestre er inviteret på kaffe hos regionsrådsformanden. Forhåbentlig kan det føre noget godt med sig. Om ikke andet så i hvert fald i første omgang en udsættelse af datoen for den nye ”ordnings” ikrafttrædelse. Alt andet vil være uanstændigt. Der bør gives rimelig (dvs. god) tid til at undersøge andre muligheder.  

Tilhængerne af ny-ordningen taler om kompenserende tiltag. Lad os få dem på bordet – måske som en kortvarig og midlertidig ordning, indtil vagtlægeordningen de nævnte steder igen kan åbnes for fuld styrke. For det er et absolut krav fra befolkningen, at der stadig skal være vagtlæger til rådighed også i Farsø, Brovst og Skagen. Det er af vital betydning for den enkelte borger og for hele regionen.

 

e-max.it: your social media marketing partner