Af: Mogens Ove Madsen, Regionsrådsmedlem (A), Fmd Udvalget for Akut og Praksis

Venstre og Konservative er meget tilfredse med den nye vagtlægeordning, der netop er vedtaget i Regionsrådet. SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er imod. I Socialdemokratiet har vi været skeptiske over for resultatet, fordi det ikke lever op til det mandat, der blev givet. Det hed nemlig at antallet af vagtlægesteder ikke skulle reduceres. 

Der er to måder at anskue resultatet på. Den ene er at overveje, hvad der kan gøres her og nu i form af kompenserende foranstaltninger. Den anden overvejelse kan være, om dette system har overlevet sig selv. 

Det har været ualmindelig svært at forhandle dette stof, idet de praktiserende læger ofte har nedlagt veto mod regionens forslag. Eksempelvis opsagde lægerne ensidigt aftalen for Farsø til ophør 1/12 2019 og selv om vi forsøgte at genforhandle emnet, blev der fortsat sagt nej.  Lægerne angiver faldende antal af praktiserende læger og dårligt arbejdsmiljø som årsag. 

Inden Regionsrådets afgørelse tog vi i Udvalget for Akut og Praksis fat på at drøfte, hvad der kunne laves af erstatninger for lægevagten. Mit forslag er, at skadestuen i Farsø skal have udvidet sin åbningstid. Generelt har vi i regionen en bred vifte af sundhedspersonale, som kan gå ind og tage noget af arbejdet. Ligeledes har kommunerne et godt kendskab til en del af de patienter, der henvender sig. Derfor er det oplagt med et tættere samarbejde med kommunerne. 

Så sprænger vi måske den oprindelige måde at lave aftaler på, men patienterne kommer i første række!

Ud over kommunerne vil det også være interessant at høre, hvad borgerne i de berørte områder har af gode ideer. Derfor vil det være oplagt med borgermøder i Farsø, Brovst og Skagen for at indsamle gode ideer. 

På længere sigt er det interessant at drøfte, om vagtlægeordningen stadig skal fungere på de nuværende betingelser. Hvorfor skal vi have et offentlig finansieret privat marked på dette felt, når vi ikke kan få tingene til at fungere? 

Men i den nærmeste fremtid skal vi koncentrere os om, hvad vi kan lave af kompenserende initiativer, de steder, hvor vagtlægeordningen har udsigt til at blive sløjfet.

 

e-max.it: your social media marketing partner