Af: Erik Høgh-Sørensen (DF), Medlem af Forretningsudvalget i Region Nordjylland

Region Nordjylland gik i mandags (2. februar) glip af første chance for at imødekomme de borgere, som protesterer mod lukning af lægevagter i Skagen, Brønderslev, Brovst og Farsø. 

På et møde i regionens Forretningsudvalg foreslog Dansk Folkeparti at indbygge "borgernær lægedækning i aften- og nattetimer" i en ny strategi for etablering og drift af sundhedshuse i Region Nordjylland. 

DF ønskede endvidere "fokus på vagtlægesituationen, muligheden for udvidede åbningstider og opgaveglidning fra PLO". 

Men et flertal i Forretningsudvalget afviste ideen, om end DF's forslag fik positive ord med på vejen. 

Jeg efterlyser, at flertallet i regionsrådet imødekommer de ramte lokalsamfund. 

I DF har vi hele tiden været imod lægevagts-lukningerne. Derfor finder jeg det ærgerligt, at vi ikke i fællesskab kunne levere lidt handling på de løfter, som flertallet bag lukningerne afgav på grund af borgernes berettigede protester. 

Socialdemokratiet, Venstre og Konservative stemte 28. januar ja til lægevagts-lukningerne som led i en ny aftale med PLO, der blev indgået 7. januar. 

Såkaldt "kompenserende tiltag" for borgerne skal på et senere tidspunkt drøftes i regionens Akut- og Praksisudvalg.

 

e-max.it: your social media marketing partner