Af: Erik Høgh-Sørensen (DF), Medlem af Regionsrådet i Nordjylland, Medlem af Forretningsudvalget

Lad det være sagt med det samme: Dansk Folkeparti har stemt klart nej til lukningen af lægevagten i Farsø og de hidtidige salami-besparelser på Farsø Sygehus.

Hidtil har DF i regionsrådet haft støtte fra de Konservative, men det er åbenbart slut nu.

Baggrunden er trist, for allerede før lukningen havde lægeorganisationen PLO opnået en timeløn på op til 3.125 kroner for at være vagtlæger. Det er ikke ringe, men det var ikke nok. Nu får PLO mere, og lægevagten i Farsø lukkes.

Regionsrådets flertal agter også at sige ”glem det” til op til 20 procent af borgernes opkald, hvilket er en tikkende bombe under akuthospitalerne.

Som kompromis foreslog vi i Dansk Folkeparti en tænkepause, hvorefter regionsrådet, måske i enighed, kunne lytte til borgerne og lede efter bedre løsninger (de findes!).

Men nej, de Konservative, Socialdemokratiet og Venstre ligger under for PLO og nægtede at tage en tænkepause, så nu får Farsøs borgere desværre længere til lægen.

Som et ”kompenserende tiltag” vil Region Nordjylland starte informations-kampagner under titlen ”Ring Rigtigt”.

Oversat til jævt vesthimmerlandsk betyder det ”Gå Væk Borger”.

Det kan konservative, socialdemokrater og venstrefolk i regionen ikke være bekendt.

Det kan lægerne i PLO heller ikke, men jeg må skyndsomt nævne, at PLO heldigvis ikke repræsenterer hele Lægeforeningen.

 

e-max.it: your social media marketing partner