Af. Mogens Ove Madsen, Regionsrådsmedlem (A), Fmd. Udvalget for Akut og Praksis

I forbindelse med at et flertal i Regionsrådet har sagt ja til forhandlingsresultatet med PLO om en fremtidig vaglægeordning synes jeg det er vigtigt at slå fast:

Det vil ikke være muligt at komme længere i forhandlingerne med PLO om en vagtlægeordning. Og på mødet blev der heller ikke leveret argumenter, der kunne begrunde en genforhandling af aftalen.

Til gengæld er det glædeligt, at der i regionsrådet er stor forståelse for, at der skal tages fat på at få lavet kompenserende initiativer, der hvor ordningerne nu forsvinder. Udvalget for Akut og Praksis er så småt gået i gang med overvejelser i denne forbindelse. Eksempelvis kan der i Farsø blive tale om udvidelse af skadeklinikkens åbningstid.

Udviklingen af de kompenserende tiltag vil komme til at ske i et tæt samarbejde med kommunerne.

 

e-max.it: your social media marketing partner