Af: Torben Thomsen, Blære

Fem teknisk set forældede møller snurrer nu videre i Malle-mølleområde, og det massive opbud af folk fra området, der ved personligt fremmøde med bannere og skilte og forberedte aktioner samt ens påklædt fik et flertal til at omgøre en beslutning om opførelse af fire nye erstatningsmøller. Et borgermøde viste markant uvilje mod de fire nye kæmpemøller. Byrådet har i længere tid været optaget af spørgsmålet om borgerinddragelse. Her tog borgerne sagen i egen hånd – og det virkede. 

Demokrati i praksis med virkemidler, der gjorde indtryk på politikere, der havde truffet en anden afgørelse – man har et standpunkt, til man tager et andet, pragmatikken fik overtaget. Det, der var den rene fornuft, blev omgjort uden flovhed over en så fatal beslutning og ufornuft kunne finde sted, uden selvransagelse af demokratiske dimensioner. Kun små pip og et mindretal, der holdt fast i beslutningen om kæmpemøller. 

Byrådet tumler med det der demokrati og taler hengivent om borgerinddragelse. Men jeg tror, jeg med nogen ret kan hævde, at enkelte aktioner fra aktive samfundsmedlemmer, der søger at henlede opmærksomheden fx via læserbreve eller endog har bedt om foretræde i en etableret spørgetid, for at forelægge en argumenteret uretfærdighed, ikke hører en lyd fra byrådet eller får nogen officiel tilkendegivelse, fordi et flertal er et flertal, en beslutning er en beslutning, og der er ikke skabt nogen tradition for, eller man vogter på hinanden på hinanden, du skal ikke tro, du er noget. Man kan kun gætte på, hvad årsagen er til byrådets tavshed i forhold til enkelt aktion fra ikke-partipolitisk side. 

Tomme floskler om fx alt det, man vil gøre for ungdommen og dens fremtid bruger udvalg tid på at formulere og byrådet tid på at godkende, men det skaber ikke handlende mennesker i kommunen og forpligter nogen som helst, men der stemmes om det, og vist fremføres der også enkelte pip om det absurde i at gøre det. 

Når en hel menneskemængde invaderer byrådssalen, og der lukkes op for ekstra tilhørerpladser, så rykker demokratiet.

 

e-max.it: your social media marketing partner