Af: Willy Møller, Postbakken 18, Farsø

Skal Vesthimmerlands kommune drives som en moderne virksomhed eller er vi tilbage til sognerådspolitik, der officielt ved lov blev afskaffet i 1970?

Dette spørgsmål vil jeg gerne stille de kommunalpolitikere i Vesthimmerlands kommune, der ikke kan se en fordel med at have samarbejde omkring turisme med Mariagerfjord kommune og for mit vedkommende også gerne med Rebild kommune.

Sognerådene blev dannet ved lov i 1867 og trådte i kraft 01. april 1868 som var finansårets start den gang. De 1.098 sogneråd og 25 amter blev i 1970 ved kommunalreformen til 277 kommuner og 14 amter. Ved strukturreformen i 2007 blev det til 98 kommuner og 5 regioner.

Formålet med kommunalreformen i 1970 og strukturreformen i 2007 var at skabe nogle enheder, hvor kommunalbestyrelse og amtsråd/regionsråd var i stand til at forvalte kommuner og amter/regioner som en samlet enhed.

Selvom det er 39 år siden vi fik kommunalreformen og 12 år siden vi fik strukturreformen, må jeg erkende at der stadig er mange kommunalpolitikere der ikke er kommet dertil, ikke mindst i Vesthimmerlands kommune.

Det er naivt at tro Vesthimmerlands kommune kan stå alene og klare sig i konkurrencen med at tiltrække turisme, erhverv og arbejdspladser.

Danmark kan heller ikke stå alene. Uden EU ville vi ikke have det erhvervsliv og de arbejdspladser vi har i dag.

Hverken kommunen eller Danmark som helhed kan leve af minderne, men må tilpasse sig den øgede globale konkurrence, betydningen af sociale medier, den digitale verden m.m.

Min opfordring er derfor, at Vesthimmerlands kommune skal gå i samarbejde med Mariagerfjord kommune om turisme og gerne med flere kommuner, såfremt de vil med, og lad os lade være med at gøre det til et kardinalpunkt, hvorvidt kontoret skal ligge i Løgstør eller Aars.

Glem nu sognerådspolitikken!

 

e-max.it: your social media marketing partner