Af: Formand Inger Nielsen, Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Børne-Familieudvalget ønsker at begrunde sin beslutning angående fordeling af midler til skolerne.

Med vedtagelse af Minianalysen for specialundervisning i november 2017 i Børne- og Skoleudvalget blev det besluttet, at provenuet ved bedre inklusion skulle forblive på skole- og dagtilbudsområdet.

Med denne beslutning, fra et samlet Børne-Familieudvalg, får folkeskolerne i Vesthimmerland tilført 4,2 mio. kr. i skoleåret 2019/2020. I skoleårets 2018/2019 blev skolerne tilført 800.000 kr. Der er således tale om en tildeling af “nye” penge til folkeskole området, og der er altså ikke tale om, at nogen er blevet snydt i denne tildeling. vi kunne have valgt at dele midlerne ud efter elevtal, eller midlerne kunne også fordeles set ud fra de socioøkonomiske tal. Men beslutningen i udvalget blev, at midlerne skulle fordeles ligeligt på de 12 skoler. Fordi vi med stolthed anerkender at skolerne samlet, har stået sammen om at flere og flere elever, kan fortsætte på deres lokale skole. Eleverne kan med disse midler, fortsat få den undervisning der er behov for, og eleverne kan samtidig fortsætte med, at være en del af det lokale fællesskab.

Med den struktur vi har i Vesthimmerland, er det vigtig at der fortsat arbejdes på, at hver enkelt skoles arbejde og potentiale tilgodeses. Det er udvalgets holdning at midlerne skal komme elever i hele kommunen til gode.

Det er en politisk beslutning, som hele udvalget står bag, ud fra den tanke, at de elever der har behov for ekstra inklusion ikke nødvendigvis går på de største skoler.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner