Af: Line Roed, Ranum

Diskussionen om havvindmøller på land fylder meget i øjeblikket, og et af de store emner er støj. Jo større mølle, jo mere larm, og derfor reagerer kommende naboer til vindmølleparker kraftigt på at få havvindmøller i baghaven. Når man læser om problemer i forbindelse med at være nabo til vindmølleparker, støder man ofte på argumenter om at vindmøller giver alvorlige helbredsproblemer på grund af støj, og i særdeleshed lavfrekvent støj. Men det er ikke særlig nemt at gennemskue, hvad lavfrekvent støj er og hvordan det påvirke os.

Når man taler om højden på møllerne i Malle, kan det være svært at forestille sig, hvor meget de vil syne i landskabet. Der foreligger ikke udførlige visualiseringer set fra Ranum, Vilsted, Raunstrup mm. Men de bliver højere end Cheopspyramiden, Peters Kirken, Frihedsgudinden og Big Ben, der alle er under 150 m. Og de bygninger har jeg faktisk heller ikke lyst til at have i baghaven.

Uanset om man synes at møller er smukke og majestætiske eller ej, så vil de kunne ses vidt omkring og ændre, hvordan vi opfatter landskabet ved Malle.

Mht. støj er det straks sværere at sætte mål på, da vi påvirkes forskelligt af lyde og reagerer individuelt på dem. Møllevinger på 60 meter der skærer vinden med 150 km/t, frembringer en del støj. Og selvom undersøgelser har vist, at både infralyd og den lavfrekvente støj, vindmøller udsender, ligger under de grænseværdier, lande som Danmark har sat – mener mange naboer til vindmøller, at støjen påvirkede deres helbred i høj grad.

Hvis man måler klos op ad en moderne vindmølle, larmer den lige så meget som en græsslåmaskine eller en motorsav, og 500-600 meter væk som et køleskab der brummer. Naboer til møller fortæller dog også, at lyden kan minde om en mejetærsker der kører på marken ved siden af, og er mest forstyrrende om natten, når andre baggrundslyde ikke fylder så meget.

De lyde, vi mennesker kan høre, ligger normalt på 50-12.500 Hz. Lavfrekvent støj ligger på 10-160 Hz og infralyd på 4-20 Hz. De sidstnævnte kan ofte være svære at skelne fra rystelser, dvs. man mærker dem mere end man decideret hører dem. Desuden høres/mærkes lavfrekvent støj fra møller oftest tydeligere inde i huse end udenfor. Det betyder blandt andet også, at personer med hørelidelser kan være særdeles modtagelige for vindmøllestøj, og bliver generet mindst lige så meget som dem, der har normal hørelse. Sidstnævnte konstatering støtter den opfattelse, at infralyd, og ikke blot den hørbare lavfrekvente susen, der udsendes af vindmøller, er årsag til mange af de sundhedsmæssige klager.

De retningslinjer vi har i Danmark med 4 x møllens højde til nærmeste nabo, er i mange lande væsentligt højere – og nok med god grund. Forskere fra Aalborg Universitet anslår at man skal bo omkring 3500 m. væk for at undgå støjgener. I 2014 offentliggjorde forskere på Massachusetts Institute of Technology i USA en omfattende undersøgelse af møllernes betydning for vores sundhed, og beskriver blandt andet, at søvnforstyrrelse er langt den mest almindelige klage fra naboer, og i høj grad indenfor de nærmeste 2000 m fra vindmøller.

Langvarig mangel på søvn påvirker negativt vores evne til at lære, vores hukommelse, temperament, hjertesundhed, stressniveau, blodtryk og de hormoner, der regulerer vækst, pubertet og frugtbarhed. Det vides ikke med sikkerhed, om man bliver syg af støjen i sig selv, eller af den stress og irritation man oplever som følge af støjen. Det ændrer dog ikke ved, at problemet er der.

Personligt synes jeg, at det er alt for stor en chance at tage og støtter derfor op om et Nej tak til Mølleparken i Malle. Vindmøller hører til på havet.

 

e-max.it: your social media marketing partner