Af: Lilian Bang Mathiasen, Stenildvadvej 3, 9600 Aars

Jeg har lyst til at give mit besyv med om regnvandsbassin på Stenildvadvej 3. Jeg bor her nemlig og har fulgt sagen på nærmeste hold.

Kort vil jeg fortælle, hvad det drejer sig om:

Kommunen skal have lavet et forsinkelsesbassin til opsamling af regnvand fra Galgebakken. Arnfred(Arnfred Juul Christensen- red.) er helt indforstået med det, men kommunen vil anbringe bassinet på hans bedste landbrugsjord, hvad han selvfølgelig er meget ked af. I stedet foreslår han et lavbundsområde 100 m derfra. Godt nok et §3 område, men det bliver det jo ved med at være! Nu bare beriget med en sø til glæde og gavn for vilde planter og dyr. Oven i det hele tilbyder Arnfred, at udlægge dårlig produktionsjord som §3 jord. Endda dobbelt så stort et areal, som det bassinet ønskes lagt på.

Det med at udtage dårlig produktionsjord er netop det vi på TV og i dagspressen hører er måden at skabe mere natur og mindre forurening på. Den dårlige produktionsjord skal jo pløjes, harves, tromles, tilsås, sprøjtes og have gødning for så til slut at kunne høstes med et dårligt udbytte. Men forureningen fra traktoren m.v. er den samme for god som for dårlig jord.

Hvis man havde villet lytte til Arnfred kunne man få et bassin eller en sø beliggende i sammenhængende natur og ikke bare et hul på et godt stykke landbrugsjord.

Til slut vil jeg sige, at det ikke er Arnfred, der har forsinket processen. For havde man villet lytte og samarbejde, havde bassinet kunnet være færdigt nu. BÅDE LANGT BEDRE OG MEGET BILLIGERE.

Tak fordi I gad læse det.

 

e-max.it: your social media marketing partner