Af: Rikke Louise Pedersen, Vanstedvej 31, Vansted

Én ting vi kan fastslå efter den seneste uges læserbreve fra Martin Riisgaard-Jensen, er, at Vollesbak Vindmøllelaug og naboerne i Malle, Vilsted, Næsby, Ravnstrup, Vansted, Ranum ser helt og aldeles forskelligt på projektet Kæmpe Vindmølleri Malle.

Hvor gruppen "Nej tak til Kæmpe Vindmøller i Malle" kæmper for vores hjem, for bosætning og udvikling i vores område, for naturen og "det gode liv på landet", for vores sundhed - er der kun ét incitament for Vollesbak Vindmøllelaug og det er – Profit og Penge!!

Så kunne de måske sige at det de er drevet af ”grøn” energi, det er vi vel alle, men ikke på bekostning af mange hundrede familiers økonomi og velbefindende.

Lad os antage, at vindmøllerne er en investering på ca. 120 millioner, og at hver mølle genererer 100 millioner over en 30 års levealder. Så er det et latterligt beløb, når Vollesbak Vindmøllelaug tilbyder 0,5% af investeringen som "holdkæftbolsje" for Søbyerne. Et engangsbeløb på omkring 1,3 millioner til erstatning for 30 år med vindmøller, som Søbyerne helt fornuftigt valgte at takke nej til ...

Hvad angår skattemidler, vil Vollesbak Vindmøllelaug efter en investering på 120 millioner forventelig udskyde betaling af skat, så der realistisk set vil gå 10 til 15 år, inden der kommer en eneste skattekrone i Vesthimmerlands Kommunes skattekasse. Så når Martin Riisgaard-Jensen skriver, at "ved projektet i Malle, vil hver en eneste tjent krone være beskattet i Vesthimmerland", er det ikke sandheden! og de børn som i dag går i børnehave, vil ikke få gavn af skattekroner fra disse vindmøller.

Ydermere vil afskrivninger i projektet gøre, at vindmølle investorerne kan udskyde skat, og dermed mindre skattekroner til hjælp i kommunens børnehaver...

Der må forventes en massiv fraflytning fra Vesthimmerlands Kommune af borgere med høj skattegrundlag, da de har muligheden for at flytte væk fra vindmøllerne, hvilket forringer skattegrundlaget, - og de fraflyttede boliger vil på grund af Kæmpe Vindmøllerne sælges uhørligt billigt, og vil dermed tiltrække borgere med begrænsede midler, som ikke bidrager til skattekassen.

Store vindmøller reducerer uvægerligt attraktiviteten for et lokalområde, reducerer ejendomsværdierne, stavnsbinder naboer, og gør det svært for naboerne at tage lån i husene til fornyelse og vedligeholdelse. Bygningsmassen vil forfalde, naboer til vindmøllerne vil flytte uden at kunne sælge deres ejendomme, og forladte ejendomme vil yderligere bidrage til forfald og tabt attraktivitet.

Så Martin Riisgaard-Jensen og Vollesbak Vindmøllelaug måske skulle vi sammen styrke Vesthimmerlands Kommune med tiltag, som bidrager til skattebetaling, tilflytning og udvikling?

 

e-max.it: your social media marketing partner