Af: Ellen Salomonsen, Hobrovej 148, Vilsted

Mølleprojekt Malle er kommet i social modvind i lokalbefolkningen, og det er egentlig ikke så sært, for projektet er ikke blevet lanceret på en ordentlig måde med behørig information og oplysning til berørte borgere. Vi er mange der har fået det indtryk, at projektet skulle luskes igennem på laveste fællesnævner for en ordentlig proces. Heldigvis er der mange der har taget bladet fra munden og udtrykt utilfredshed, både med processen og projektet.

Os, der lukker munden op, kommer i modvind hos Vollesbak Vindmøllelaug og andre, som åbenbart også er med i projektet på den ene eller anden måde. De argumenterer med alt lige fra klodens redning fra fossile brændstoffer til nedladende udtalelser om SF’s Theresa Berg Andersen. Ja, fossile brændstoffer skal udfases, jo hurtigere jo bedre. Og ja, Theresa er ung og yndig ser hun også ud. Hun har heldigvis hovedet skruet godt på og hjertet på rette sted så egenrådighed og ussel mammon ikke kommer stå i vejen for, hvad der er rigtigt at gøre. Og det har ingenting med ungdom eller ydre skønhed at gøre. Det er kvaliteter, der er indlejret i personligheden. Det kunne du godt misunde lidt, Martin Riisgaard-Jensen. 

Med dine egne ord i læserbreve, viser du nu for anden gang, at du ikke vil støtte et vindmølleprojekt, medmindre du selv har en økonomisk gevinst.  Det var essensen i din vilje til grøn omstilling, da Vindteam ville opstille møller, og det er essensen nu. Det er også omdrejningspunktet i, hvordan du argumenterer for de fire Malle møller – vi andre kan bare melde os ind i jagten på penge og få en økonomisk gevinst ved at købe andele i projektet. Du argumenterer for dette, som om det var en realistisk mulighed for os med usælgelige boliger at låne kapital til det og som om en økonomisk gevinst kan opveje alle ulemper. Hvorfor lytter du ikke til vores mange argumenter der handler om andet og mere end penge? Hvorfor? Forstår du ikke andet?

Du er desværre ikke alene om at gå i offensiven overfor os, der ikke ønsker vindmøller i Malle.

Jeg har for eksempel fået en skideballe i fuld offentlighed, fordi jeg har tilladt mig at ytre mig i et læserbrev om kreditforeningernes økonomiske interesser i projektet og fordi jeg påberåber mig ret til at være solidarisk med dem der bor tættest på projektområdet. Andre har oplevet, at venskaber går kolde, at høflig hilsen på gaden eller i Brugsen hører op. Det er måske en naturlig konsekvens af de modstridende interesser i forbindelse med projektet, men trist alligevel.

Jeg vil gerne spørge Vollesbak Vindmøllelaug: Har I læst alle høringssvarene? Gør det indtryk på jer, at der er så massiv modstand og at så mange mennesker er dybt bekymrede for tab af livskvalitet, for tab af ejendomsværdi eller for at blive ufrivillig medlem af risikogruppen for udvikling af lidelser som følge af lavfrekvent støj?  Jeg håber, at I vil udvise lokalbefolkningen den respekt at skrinlægge projektet før det kommer til politisk behandling og så i øvrigt hilse høfligt, som vi altid har gjort.

 

e-max.it: your social media marketing partner