Af: Per B. Frederiksen, Formand VisitFarsø

Løgstør er uden tvivl og med rette en betydelig turistmagnet i Vesthimmerland med et vidunderligt havnemiljø, Frederik d.VII’s kanal og hyggeligt bymiljø.

Muslingebyen er lykkedes med at skabe et fantastisk fælleskab, et utal af aktiviteter, talrige frivillige og ildsjæle, som samarbejder i en rigtig ”by-ånd”, og alt dette kan vi andre godt misunde.

De øvrige større byer skal ikke bruge negativ energi på at misunde Løgstør for deres beundringsværdige indsats, men i stedet finde positiv energi til at blive lige så gode som dem for et samlet løft af væksten fra turismen i vores kommune.

Når det er sagt med respekt, så er det VisitFarsøs opfattelse, at der bør males med en lidt bredere pensel, når turisme-væksten skal fordeles i vores kommune.

Som formand for VisitFarsø, ”formand” for VisitVesthimmerlands Advicory Board og medlem af Visit-Vesthimmerlands bestyrelse er det min mærkesag, at vi skal forsøge at fordele vækst fra turismen over hele kommunen, forudsat de lokale kræfter selv deltager aktivt.

Vi skal vise turisterne mangfoldigheden i vores kommune, det lille galleri, den lokale kunstner, museale seværdigheder, vores kulturarv bredt, de små spisesteder, andre fjordbyer, de lokale handelsstands-foreninger o.s.v.

Derfor trænger begrebet ”Vesthimmerlands Turismehovedstad” fra kommunesammenlægningens tid måske til en revurdering og opdatering for netop at styrke sammenhængskraften i Vesthimmerland specielt i forhold til det kommende nye samarbejde med Mariager Fjord.

Jeg er enig i, at det naturligvis er ærgerligt, uhensigtsmæssigt og lidt noget rod, at Rebild ikke ønsker at deltage i den nye destinationsmodel, men det er ligeså uhensigtsmæssigt at diskutere lokation før organisation. Ikke mindst af hensyn til turismemedarbejderne i de berørte kommuner, bør politikerne prioritere opbygningen af den nye organisation med bestyrelse, ledelse og medarbejderstab for at ska-be klarhed og starte den mentale proces med opbygningen af organisationen og planlægning af turist-aktiviteterne for 2020 nu.

En kompetent, slagkraftig og fokuseret organisation er i min optik vigtigere end placeringen af den.

Det er forståeligt, at Løgstør kæmper for, at turismeadministrationen fortsat skal ligge i Løgstør, men det er jo velkendt, at man af og til må acceptere politiske kompromiser for at få tingene til at lykkes.

Her er det så glædeligt, at administrationen formentligt fortsat placeres i vores kommune, og at der er grund til at understrege, at der er tale om et administrationskontor og ikke et turistvendt bureau.

Jeg har det meget svært ved at se, at omplaceringen af et administrationskontor kan have katastrofale følger for turismeindtægterne i en hel by.

Så…….der findes andre/flere byer/områder i Vesthimmerland, som gerne vil høste og overleve med hjælp fra turismen. I stedet for kun at fokusere på egne interesser, bør man søge en mere holistisk til-gang til turismen for hele vores kommune. Den nye destinations opgave er jo netop dette – for nu 2 kommuner, og her vil samarbejde med andre destinationer, Himmerlands Vestkyst herunder Løgstør fortsat vedblive at være et vigtigt aktiv for Vesthimmerland.

 

e-max.it: your social media marketing partner