Af. Inger Nielsen(V), Formand for Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Budgettet for 2020 i Vesthimmerland er nu på plads. I Børne-Familieudvalget kan vi kun være meget tilfredse med aftalen, en aftale som tilgodeser vores borgere, og som alle partier og lister i byrådet står bag.

Ud fra mange af vores dialogmøder med bestyrelser, ledere og medarbejdere i skole og dagtilbud, hvor et af de store emner har været økonomi, er jeg nu utrolig stolt af, at Vesthimmerlands byråd har valgt, og har mulighed for at tilføre området midler.

Der er prioriteret midler til udvalget, af nye driftsønsker for i alt 7.180 mio.

Midler til digitaliseringsstrategien som understøtter digital dannelse og digitale færdigheder for børn fra 0-16 år.  

Længere åbningstid til alle kommunens daginstitutioner og LBO med en åbningstid på 53 timer, og fortsat 55 timers åbningstid i fire institutioner, i de fire største byer. Midler til øget udgifter på handicapsager, og til dels ledelse udenfor normeringen i daginstitutionerne.  

Tilbagerulning af sidste års besparelse på folkeskolereformen på kr. 500.000 og flere midler til indskolingen, for at øge indsatsen i dansk og matematik.  

Der sker en tilbagerulning på sidste års besparelsen, på serviceniveau af BIB på 130.000 

Der er samtidig prioriteret midler til nye anlægsønsker på i alt 4.398 mio.  

Midlerne er møntet på etablering af en aldersintegreret institution på Østermarkskolen i Aars, og opstart på projektering af Toppedalskolen.  

Vi har dog også måttet se at nogle af vore besparelsesforslag er gået igennem, men alt i alt et rigtig godt budget for Børne-Familieudvalget

 

e-max.it: your social media marketing partner