Af: Henrik Dalgaard, Gruppeformand for Den Konservative Byrådsgruppe i Vesthimmerland

Vi glæder os over, at der til dette budget er afsat stærke konservative aftryk på budgettet.

Vi glæder os særligt over en ny indskolingsmodel, der giver styrkelse af vore folkeskoler på 0.-3. klasserne i forhold til dansk og matematik. Samtidig er noget af besparelsen fra sidste års budget tilbagerullet. Det giver sammenlagt et løft af folkeskolen, som har stået for skud for besparelser længe. Budgetaftalen har et stort fokus på vores børn og unge.

Ved sidste års budget besluttede det resterende byråd en besparelse på ”Børn i Bevægelse”, der medførte, at et samarbejde mellem BIB og Aars Gymnastikforening om motoriktilbud måtte nedlægges. Derfor fremsendte vi til dette års budgetforhandlinger, at denne besparelse skulle tilbagerulles. På den baggrund glæder vi os meget over, at dette tilbud nu forhåbentlig kan sættes i gang igen.

Vi glæder os over udfasning af 25-års reglen, så foreningerne ikke straffes økonomisk for at have medlemmer over 25 år.

Desuden fokus på Aktiv med demens

På Anlægsområdet glæder vi os over, at der er afsat penge til en forsøgsordning med Seniorbofællesskaber, så der i fremtiden skabes nye attraktive boformer for den ældre det af vores borgere.

Samtidig er der afsat penge til opgradering af brandsikkerheden på vore plejecentre så det er sikkert og trygt at bo på et kommunalt plejecenter.

Derudover glæder vi os over, at der i byrådet er flertal for en ny børnehave/vuggestue i Aars, så kapaciteten af pladser fremadrettet passer til antallet af børn. Desuden er der endnu en gang opbakning til Svømmecenter Vesthimmerland, og ydermere er der afsat penge til udvidelse af parkeringsareal ved Messecenter Vesthimmerland.

Vi er glade over, at der til dette års budgetforhandlinger var vilje til at kigge den konservative vej. Vi er dog ærgerlige over, at der endnu en gang ikke kunne skaffes flertal for en skattenedsættelse, på trods af at vi har fremsat to forskellige finansieringsmuligheder. I forlængelse heraf kunne der heller ikke denne gang findes enighed om en takstnedsættelse af forældrebetalingen ved dagpleje og vuggestue.

Og endnu engang blev der ikke plads til at afprøve fysioterapeuter på vore plejecentre.

 

e-max.it: your social media marketing partner