Af: Søren Torp, Mallevej 41, 9681 Ranum

Det er nu kære naboer, at I skal give jeres mening til kende!

Vindmøller påvirker menneskers sundhed på en række områder. Eksempelvis direkte gennem støj- og skyggekastpåvirkninger og ved den visuelle virkning, hvor øjet forstyrres af møllevingernes bevægelse - og så er der lavfrekvens støj, som ingen kender konsekvensen af...

Når man taler vindmøller, måles afstande til vindmølleparken i konsekvenszoner. Nærzonen fra 0 til 4,5 kilometer fra Kæmpe Vindmøllerne omfatter hele Ranum by, hele Vilsted by, den sydlige del af Løgstør, Ravnstrup, landområderne Næsby, Vansted, Løgsted Skalle, Malle, Vilsted Sø med flere. Støjen fra Kæmpe Vindmøllerne vil påvirke borgerne i alle disse hjem, vores børn i Løgstør Skole, Ranum Skole og Vilsted Skole og selvfølgelig vores børnehave- og vuggestuebørn som passes i børnehaverne i tilknytning til skolerne. Lanternen og rideskolerne i Løgstør og Ranum ligger i nærzonen, for bare at nævne nogen af de steder vi færdes mest. For nogle af os vil påvirkningen være 24 timer i døgnet året rundt.

Mellemzonen er fra 4,5 km til 10 kilometer fra Vindmølleparken hvilket omfatter hele Løgstør by, Vindblæs, Overlade, Lendrup, Rønbjerg, Falde, Munksjørup, Åle, Vitskøl, med flere.

Og til sidst Fjernzonen som er mere end 10 kilometer fra Kæmpe Vindmøllerne.

Spørgsmålet for os borgere er: Hvad er sikker afstand fra en kæmpe vindmøllepark? Da man fastsatte en lov for afstanden mellem vindmøller og naboer, blev dette alene baseret på, at der skal være plads til et bestemt antal vindmøller i Danmark. Miljøstyrelsens (MST) rapport fra 1994 sagde, at afstanden til naboer skulle mindst være 10 gange vindmøllehøjden baseret på små møller.

Det endelige afstandskrav på 4 gange møllehøjden blev gennemtrumfet af vindindustriens interesseorganisation, Viden om Vind, da en repræsentant herfra mødte op hos Svend Auken i juni 1999, aftenen før vedtagelsen i folketinget, og fik dette stærkt reducerede afstandskrav igennem hos Svend Auken, som derefter fik det vedtaget i Folketinget, - uden dokumentation for om dette afstandskrav gav nogen beskyttelse af borgerne.  

Miljøstyrelsen har senere erkendt, at det nuværende afstandskrav ikke er baseret på videnskabelige undersøgelser, men alene på et administrativt skøn. Siden er små vindmøller blevet til kæmpevindmøller med samme afstandskrav 4 gange vindmøllens højde. Tænk hvilken udvikling mod større møller der er sket siden!  

Små vindmøller kunne placeres med en afstand fra nabohuse på 4 gange vindmøllehøjden. Disse vindmøller har en maskine på typisk 0,75 MW og er 75 meter høje. Disse maskiner kunne placeres 4 x 75 meter =300 meter fra nabohuse. Det er ofte visuelt forstyrrende, men de fleste accepterer det, da det var forholdsvis små maskiner og begrænset støj-udstråling.  

Hvis man anvender samme beregning, og tager hensyn til maskinens størrelse i en kæmpe vindmølle, og beregner sikkerhedsafstanden til en 8 MW, 210 meter høj vindmølle bør afstandskravet således være 10,7 x 2,8 x 300= 8,9 km og ikke 840 meter. Sådanne store vindmøller kan der derfor kun placeres langt ude på havet.  

De planlagte Kæmpe Vindmøller i Malle er 150 m høje, og regnestykket vil dermed være, at sikkerhedsafstanden til beboelse bør være mere end 6 km.  

Man kan selvfølgelig stille "spørgsmål "ved ovenstående påstande, eller have en positiv holdning til vindmøller i området. Men prøv at tænke på, om der overhovedet kan findes forklaringer som forsvarer denne vanvittige plan? Prøv at tænke igennem om der ud over nogle få investorer, er nogen, der bliver tilfredse, eller om der er noget i denne plan, som bidrager til, at der vil ske tilflytning til området? For ikke at nævne om der kan findes noget i denne plan, som supporterer en bedre økonomi i Vesthimmerlands Kommune?  

Så kære naboer, kæmpevindmøller i Malle har stor konsekvens for jer alle, og I kan gøre noget! Sammen kan vi påvirke Byrådet til at stemme imod Kæmpe Vindmøller i Malle. Det kan du gøre ved at indsende et høringsbrev.  

Det nærmer sig deadline for aflevering af høringssvar til Vesthimmerlands Kommune, sidste dag for indsendelse er 24. oktober til mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Mange naboer til vindmølleparken er bekymrede, for hvad betyder en vindmøllepark for mig og min familie? Det kan være svært at formulere et høringssvar, men det vigtigste er, at I får sendt jeres spørgsmål og bekymringer, så Byrådet kan fornemme, at vi er mange borgere i dette område, som tager aktiv del i Vores Vesthimmerland, Vores børn og unge, og Vores liv. Citat fra den politisk vedtagne Plan- og Bæredygtighedsstrategi som blev endelig vedtaget i Byrådet torsdag.  

Du finder en vejledning til at skrive høringssvar på facebook gruppen: NEJ TAK til vindmøller i Malle

 

e-max.it: your social media marketing partner