Af: Pia Riisgaard, Troldbjergvej 81, 9681 Ranum

I de seneste uger hvor debatten om vindmøllepark er kørt, er jeg mange gange blevet spurgt, hvad er Malle egentlig for et sted?

Det spørgsmål kræver mere en ét svar -

Malle særtegn er Malle Kirke og Malle Høje, med den lille fine kirke og de fire gravhøje som ligger højt i landskabet, og som alle som kører på Viborgvej fra Løgstør mod syd kender.

På Geocache, er der i sommer 2019 en dialog mellem geologer som beskriver Malle således:

Malle Høje. En vestlig rute af hærvejen gik her øst for højene fra Viborg til Løgstør og Aggersborg. Højene er placeret i rækker på højdedrag og langs veje, for at de kunne ses viden om. Malle høje ligger på sognets højeste punkt – 45 m. o.h. 

Højenes alder kendes ikke. Størrelsen og beliggenheden tyder dog på, at der er fra ældre Bronzealder (1800-1000 f. Kr.). Højgruppen udgør en samlet begravelsesplads, hvor sandsynligvis medlemmer fra en og samme slægt blev begravet gennem flere generationer. 

Alle vi, som er fra Malle, ved, at ovenstående ikke er den fulde historie. At det i stedet var en trold, som skabte Malle høje. Historien er, at da kirken skulle bygges, tog en trold en sæk jord fra byggepladsen, hvor Malle kirke skulle bygges. Kirkefolkene listede sig til at lave et hul i sækken, -uden trolden så det. Da trolden vandrede fra kirkepladsen, gik han op over Malle bakke, hvor han nogle gange stod stille, mens jorden løb ud af sækken. Derved opstod de 4 Malle-høje. Da trolden var kommet til Lendrup, opdagede han, at der var hul i sækken. Han blev da så ærgerlig og vred, at han kastede sækken i Limfjorden, hvorefter øen Livø opstod. 

Malle er vores kulturarv, et sted som har været befolket i 4000 år. Et sted hvor generationer har levet, og dyrket jorden, i pagt med naturen - og stadig gør det. Der er masser af arkæologiske fund som ligger i jorden, og venter på at blive gravet op , og som vil fortælle historien om vores ophav. 

Jeg deltog i Forsamlingshus møde tirsdag aften, hvor Byrådet var inviteret på Vesthimmerlands Museum, og hvor drøftelsen i salen gik på vigtigheden af, at vores børn kender deres kulturarv, at de ved hvor de stammer fra? hvad er vores historie? Fordi det sted de vokser op, giver dem tryghed, så de med glæde tænker tilbage på barndommens sted, og gerne bosætter sig i området, når de bliver voksne. Fortidsminderne i Malle er med til at huske os på de gamle historier, og hvad vi stammer fra. 

De fleste som kører på Viborgvej, nyder synet af den lille kirke og de fire gravhøje højt oppe på bakkedraget, et flot syn set op mod den blå himmel. Hvis der rejses Kæmpe Vindmøller i Malle, vil Vindmøllerne stå som 4 kæmpe store markante og dominerende elementer i landskabet, og stjæle billedet fra et af vores fineste steder for kulturarv.  

Hvor er vores respekt for fortiden? Husk på at hvad man én gang ødelægger, ikke kan genoprettes! 

Sidst men ikke mindst - Malle er vores hjem. Et sted vi værner om, og kærer os for, det sted hvor vi er trygge.  

Så kære Byråd, lad Malle stå i fred.

 

e-max.it: your social media marketing partner