Af: Per Bisgaard(V), Byrådsmedlem og Bestyrelsesformand for Fonden Aalestrup læge- og sundhedshus

Den beslutning havde jeg ikke set komme; beslutningen om at takke nej til en sygeklinik i det kommende sundhedshus i Aalestrup. På sidste møde i sundhedsudvalget havde pkt. 142 flg. overskrift: ”Vedrørende mulighed for kommunal sygeplejeklinik og genoptræning i Aalestrup læge- og sundhedshus”. Indstillingen fra forvaltningen lød: ”Forvaltningen anbefaler, at der fremsendes en betinget interessetilkendegivelse”.

Jeg meddelte forud for punktets behandling, at jeg anså mig selv som inhabil i behandlingen, idet jeg er blevet valgt som bestyrelsesformand for den fond, som opfører sundhedshuset(finansieret af borgerne i Aalestrup + div fonde og virksomheder). Jeg forlod mødet i den overbevisning, at I, gode kolleger. ville følge den indstilling, som forvaltningen havde anbefalet.

Det kom som en meget stor overraskelse, da formanden kunne meddele, at I havde vendt tommelfingrene nedad med begrundelsen: ”De nuværende lokaler dækker behovet”. Jeg kunne senere forstå, at I mente, at lokalerne på Knabergården og Rosengården var dækkende for fremtidens behov, og at der ikke kunne skabes ”merværdi” ved at samle de kommunale funktioner i det nye hus. Netop denne konklusion strider imod hele ideén om et integreret læge- og sundhedshus, hvor ”merværdien” findes ved, at mulighederne for et nært samarbejde er optimale. Her bor alle sundhedsaktørerne dør om dør, og borgeren har mulighed for at få den rette koordinerede hjælp.

Initiativgruppen bag opførelsen af læge- og sundhedshuset har haft intensive drøftelser med de tre nuværende praksislæger, den lokale fysioterapi, det lokale apotek og flere andre sundhedsaktører om et udvidet samarbejde, og det er initiativgruppens klare opfattelse, at ønsket om et samarbejde med den kommunale sygeklinik ligger højt på dagsordenen. Det vil derfor være ødelæggende for et kommende samarbejde, hvis der ikke gives mulighed for, som forvaltningens faglige anbefaling lyder, at skabe de bedst mulige rammer og dermed en væsentlig ”merværdi” for såvel borgerne som sundhedsaktørerne i det nye læge- og sundhedshus.

Behovet for en ny sygeplejeklinik er vurderet til ca. 125 m2 + evt. et fælles venteværelse på op til 30 m2. Lejeniveauet forventes at være godt 100.000 kr. årligt, hvor niveauet i dag er 0 kr., idet man benytter eksisterende lokaler på Knabergården. Der er tale om en økonomisk merudgift på det sundhedsmæssige område, men såvel Initiativgruppen, de praktiserende læger, fysioterapeuter som det sundhedsfaglige personale i forvaltningen har tilkendegivet, at netop et udvidet samarbejde i et nyt lokalefællesskab kan være med til at skabe en ”merværdi”, som vil overstige den øgede driftsudgift.

Jeg har med Initiativgruppens opbakning forberedt et ændringsforslag til budgettet, som jeg snarest vil fremsende til borgmesterkontoret, således at det kan indgå i forhandlingerne på budgetseminaret den 24. og 25. oktober med ønsket om, at I, gode sundhedsudvalgskolleger, og det resterende byråd kan være med til at sikre et sundhedshus i Aalestrup, som lever op til fremtidens behov for et sundhedshus i topklasse -  til glæde for ikke mindst borgerne.

 

e-max.it: your social media marketing partner