Af: Ellen Salomonsen, Hobrovej 148, Vilsted

Fire nye vindmøller ved Malle giver økonomisk og social slagside for befolkningen omkring møllerne.

Vi bliver stavnsbundne og kommer til at lide værditab. Byrådet har pligt til at vurdere, om et nyt projekt er nødvendigt og rimeligt. Det står i plangrundlaget og her får de så et par ord med på vejen. 

Os der bor i området har længe oplevet, at vore huse er svære at sælge, priserne er lave og i mange tilfælde tæt på ejendomsvurderingerne. Fire vindmøller på stribe ved Malle vil få huspriserne til at falde yderligere, præcis som det er sket andre steder i landet. Hussalget vil stagnere mere og vi bliver mere stavnsbundne, end vi allerede er. Hvem ønsker at blive frataget muligheden for at flytte, hvis man er nødt til det for at have et job eller bare har lyst til at bo et andet sted? Ingen!.  

Det er investeringsselskaber, banker og kreditforeninger, der låner penge ud til sådanne projekter. Vindmøller giver et temmelig forudsigeligt afkast over en lang årrække og det er derfor gode økonomiske projekter i sig selv. Ud fra den betragtning kunne de ligeså godt investere i vindmøller på havet. Hvorfor skal de placeres midt i vores landskab, midt i vores natur? Jeg tror årsagen er, at vindmøller er gode projekter til at udligne konsekvenserne af risikable lån der er ydet til hårdt trængte virksomheder. Det danske landbrug har en gæld på omkring 350 milliarder kroner. Det er dog en slat og mange landbrug herhjemme er da også gået konkurs eller er sat under administration. Det er trist, at den frie landmand ikke er så fri og at unge landmænd ikke fremover har mulighed for at blive selvejende. Men det er indlysende, at banker og kreditforeninger synes det er en god ide at plante nogle indtægtskilder på den belånte jord!  

Det er også banker og kreditforeninger, der låner penge ud til os borgere, når vi vil købe et hus eller sætte nye vinduer i det hus vi allerede har købt. Men når lånene gives til vindmøller, så klapper kassen i for husejerne i området. For nu er husene mindre værd og risikoen ved udlån stiger. Så sælger kan ikke sælge, køber kan ikke købe og den, der bare gerne vil bo her kan ikke få lån til vedligehold. Det er jo logisk nok, men er det rimeligt?

Byrådet skal tage stilling til om det er rimeligt at husstande i et større geografisk område omkring de påtænkte møller skal udsættes for denne form for økonomisk og socialt tab. Disse tab kan ikke kompenseres tilfredsstillende og derfor bør projektet skrinlægges. Der mangler rimelighed i projektet. Det er min mening.

 

e-max.it: your social media marketing partner