Af: Uffe Bro(S),Formand for Teknisk Udvalg i Vesthimmerlands Kommune

Med udgangspunkt i, at sikre at Vesthimmerlands Kommune fortsat skal være en attraktiv kommune at bosætte sig i, ønsker Teknisk Udvalg at bidrage til dette ved at prioritere en række større og mindre anlægsinvesteringer i kommunens byrum.

Baggrunden herfor er det faktum, at uden attraktive byrum, hvor folk finder det behageligt at opholde sig, vil handlen i disse byer (store som små) blive yderligere presset. I dag presses handlen allerede af bl.a. storcentre i nabokommunerne og nethandel, og uden et godt handelsliv forsvinder det gode bymiljø, og uden det mister byerne deres tiltrækningskraft, hvilket vil være katastrofalt for kommunens udvikling. Det kan ikke nytte noget hele tiden bare at beklage udviklingen. Vi må også politisk handle imod udviklingen.

Med baggrund heri indstiller Teknisk Udvalg at antallet af førsteprioriteter udvides med de forslag, der knytter sig til byrummene, nemlig: Tusindmeterstien i Farsø, Mobilt toilet i Gedsted, Aars Anlæg – øen i søen, Overdækninger i Aars og Aalestrup, Anlægget i Løgstør, Sti ved Tvebjerg Sø i Aars, Tillæg til badebro i Hvalpsund, tillæg til toilet i Hvalpsund, P-plads efter nedrivning af Farsø Mejeri og Udvidelse af P-areal ved Vesthimmerlands Messecenter i Aars. Disse investeringer løber kun op i godt 4,7 mio. kr.

Det er forslag, der alle i dag ligger på Teknisk Udvalgs bord, og jeg skal da tillade mig at opfordre til, at lokale initiativgrupper/handelsstandsforeninger/erhvervsråd/turistforeninger m.fl. arbejder med projekter bl.a. indenfor byrumsområdet og også fremsender dem til kommunen. Så vil vi naturligvis behandle dem og se, om vi kan finde penge til helt eller delvist at finansiere dem – ikke lige nu, men i god tid inden de næste års budgetforhandlinger.

Et sådant projekt er en initiativgruppe i Aars fremkommet med. Det drejer sig om et projekt på Kimbrertorvet i Aars. Jeg har fået lov til at se begge forslag og de fremlægges for Teknisk Udvalg på vort næste møde. Udvalget skal ikke være smagsdommer i denne sag, men vi undgår nok ikke at være medfinansierende og delvis udførende, og det vil vi også gerne, hvis ellers Byrådet på sit kommende budgetseminar godkender det. Der regnes for tiden på anlægsudgiften og de afledte driftsomkostninger.

Skulle man foreslå byrådet noget, kunne det være, at det afsætter en pulje på næste års anlægsbudget budget på f.eks. 10 mio. kr. Så kan udvalget efterfølgende selv prioritere blandt byrumsprojekterne.

Det er vores håb, at man i byrådet også finder, at disse investeringer er så vigtige, at de på byrådsseminaret sidst i oktober kan nyde fremme.

 

e-max.it: your social media marketing partner