Af: Gitte Lopdrup, Folketingskandidat og regionsrådsmedlem (B), Jyllandsgade 28, Aars

Som regionsrådsmedlem og medlem af regionens psykiatriudvalg kan jeg med gru følge den markante stigning i henvisninger til børne- og ungepsykiatrien. Vi politikere kæmper for at give de unge mennesker der har brug for det, en god udredning og behandling, så de kan få et godt liv. 

Men hvorfor har så mange børn og unge det svært? Der er flere årsager, men jeg tror, at den største årsag er, at de unge føler sig presset som følge af, at der er krav om at de skal præstere, måles og vejes fra en meget tidlig alder. Vi har skabt et samfund, hvor vi bliver målt på individuelle præstationer, og hvor de sociale relationer har fået langt mindre betydning. Alle mennesker har brug for at være en del af et fællesskab og for at bidrage med noget til fællesskabet. Men når tests og karakterer fokuserer på, hvor gode de er til et fag, så er der nogle der fravælger fællesskabet for at forberede sig til fagene. Med ensomhed, angst og en manglende tro på dem selv som følge. Sådan skaber vi ikke glade mennesker med god trivsel. 

Vi skal have vendt denne triste udvikling og fokusere på tidlig indsats og gode normeringer i daginstitutionerne. Vi skal droppe de nationale tests og uddannelsesbesparelserne. Gennem en årrække er der sparet 2% på alle uddannelser årligt via et omprioriteringsbidrag. De penge er bl.a. brugt til en symbolsk grænsekontrol uden effekt. 

Når uddannelsesinstitutionerne skal spare, så tvinges de til kun at levere deres skal-opgaver. Det vil sige, at bl.a. mentorstøtte til de unge der har det svært, eller særlige klasser til unge med diagnoser, bliver skåret væk.

Lige nu er der fx over 60.000 borgere mellem 20 og 50 år som har autisme og 80% af dem er udenfor arbejdsmarkedet. Jeg er sikker på, at flertallet af dem rigtig gerne vil have en uddannelse og et job, så det kan være en del af fællesskabet og være med til at bidrage til samfundet.

Jeg mener, at alle skal have mulighed for at få en uddannelse, uanset eventuelle diagnoser. Det handler om mennesker.

 

e-max.it: your social media marketing partner