Af: Lars Falk, Formand for Den selvejende organisation VisitVesthimmerland 

I forbindelse med at Vesthimmerlands Kommune skal indgå i et nyt turistdestinationssamarbejde har VisitVesthimmerland, som faglig og professionel turistorganisation, udarbejdet forskellige scenarier og analyser til brug for den politiske behandling og beslutning om hvilken turistdestination, man som politiker i Vesthimmerland, ønsker at VisitVesthimmerland fremover skal være en del af.  

I den forbindelse har VisitVesthimmerlands bestyrelse udarbejdet et notat med anbefalinger om at tiltræde en destination Himmerland. Bestyrelsen har desværre oplevet, at flere tolker/refererer brudstykker fra dette notat uden den korrekte sammenhæng. Denne misinformation får det til at fremstå som, at bestyrelsen mener at ”vores del at Limfjorden ikke er enestående” Det er ikke korrekt.    

Det er korrekt at Vesthimmerlands del af Limfjorden, ikke anses som værende unik, når den sammenlignes med de øvrige områder i Limfjorden. I en destination Limfjord vil alle havne/områder ikke være unikke, da de ligner hinanden. Derudover vil det være svært at ”flytte” turisterne rundt fra havn til havn, da oplevelsesrummet vil være identisk og afstanden stor (her tænkes ikke sejlbåde).    

Bliver VisitVesthimmerland en del af destination Himmerland, så bliver Himmerlands Vestkyst – Limfjorden unik, da der ikke findes magen til i det himmerlandske, dermed har vi noget ganske unikt at byde ind med i denne destinationsstruktur.    

At påstå VisitVesthimmerland ikke har fokus på Limfjorden, må klart tilbagevises. Vi har igennem de sidste par år jf. vores strategi 2020 igangsat mange tiltag under brandet ”Himmerlands Vestkyst 90 km Limfjord”, hvor en stor del af vores markedsføringsindsats, netop bruges på at fortælle hvor unikt dette område er for Vesthimmerland. Vi har også igennem mange år, haft gode relationer til samarbejdspartnere i Limfjordslandet.    

Turismen har det godt i Vesthimmerland, og er i vækst. VisitVesthimmerlands bestyrelse anbefaler politikerne at finde sammen i et stærkt fællesskab, hvor samarbejdet er i fokus og dermed sikre de bedste udviklingsvilkår for turismen samt, turistaktørerne i Vesthimmerland.  

 

e-max.it: your social media marketing partner