Af: Pia Buus Pinstrup (C), Regionsrådsmedlem og Byrådsmedlem i Vesthimmerlands kommune, Lina Jespersen (V), Regionsrådsmedlem, Martin Bech (V), Social- og sundhedsudvalgsformand, Brønderslev Kommune og regionsrådsmedlem

Manglen på praktiserende læger i Danmark fylder meget både hos politikerne, borgerne og medierne. Hvordan vi fastholder og rekrutterer praktiserende læger er en meget vigtig diskussion, især hos os i den blå blok. Familielægen er vigtig for både borgere og regionen, som gatekeeper og tovholderen for sine patienter, ind og ud af hele sygehussystemet. Hvis ikke der findes en læge, der kender den enkelte patient, sker der automatisk flere indlæggelser, hvilket er et meget dyrt alternativ, set i forhold til at klare problematikken gennem egen læge og kommune. Jo færre praktiserende læger – jo flere indlæggelser - ganske enkelt. Mange borgere i vores region er kede af at være tilknyttet en udbudsklinik med skiftende læger fra gang til gang, og det gør ondt, at vi endnu ikke har fået løst opgaven, så alle kan komme til en rigtig familielæge.  Når antallet af praktiserende læger falder i hele landet og der samtidig ses stor stigning i borgergruppen med kroniske sygdomme, der især har brug for kontinuitet, samt, at der fra flere partier bliver talt mere nærhed og opgaveflytning fra sygehuse til praksis, bliver det endnu vigtigere med prioritering af området. Især i Region Nordjylland hvor rekruttering, de sidste mange år, har været en betydelig problemstilling. Det gælder blandet andet om at øge antallet af nye praktiserende læger og derfor glæder det os, at der i den nye sundhedsreformen er fokus på flere stillinger til speciallægeuddannelsen i almen medicin.    

Der er ikke just vist velvillighed fra de røde partier i regionsrådet, når der tales om praktiserende læger og rekrutteringsopgaven hertil - man kunne mistænke en skjult agenda om at ville konvertere de almindelige kendte lægepraksisser til de omtalte regionsklinikker. I det mindste spiller SF og Enhedslisten med åbne kort, bl.a. også på det sidste regionsrådsmøde, hvor det igen stod klart, at man hellere vil ansætte lægerne i regionsklinikker end at værne om familielægen i almen praksis.  Det er vigtig at understrege at vi i Danmark har det billigste og bedste lægedækningssystem i hele Europa. Det koster ca. 1600 kr. om året at have sin egen læge, svarende til ca. 130 kr. om måneden – altså ikke mere end en simpel TV pakke koster. Det er vi sikre på, at de fleste gerne betaler for at beholde sin familielæge. Desuden viser nogle af PLO´s opgørelser, at lægerne i bl.a. Vesthimmerland i gennemsnit har 1928 patienter pr. læge og dermed ligger 2. højest i Danmark. Det er ikke rimeligt. Det må vi politikkere kunne gøre bedre, hvis vi vel og mærke ønsker det. Det kræver jo som bekendt et flertal.

 

e-max.it: your social media marketing partner