Af: Gitte Lopdrup, Regionsrådsmedlem og folketingskandidat i Nordjylland (Himmerlandskredsen) for Radikale Venstre. Jyllandsgade 28, Aars

For nylig har regeringen og DF annonceret nye tiltag, der skal øge biodiversiteten og forbedre naturen i Danmark. Det hilser jeg absolut velkommen.  

Men et væsentligt punkt heri er, at man har besluttet, at landbrugsdriften skal omlægges til lysåben natur på seks større statsejede ejendomme – heriblandt Livø.  

Umiddelbart kan det lyde som en oplagt ide at bringe landbrugsdriften på Livø til ophør og lave det om til natur, men det er det bare slet ikke!!!  

Livø er et pragteksempel på en smuk balance mellem natur og landbrug. 2/3 af øen er særdeles varieret natur: Strandenge, hede og overdrev, skov og krat, mens landbruget, der dækker ca. 1/3 af øen, gennem 25 år er drevet økologisk som et demonstrationsbrug, hvor der, foruden vinterfoder til dyrene, dyrkes en række specialafgrøder med god afsætning. En besætning af Angus kvæg sikrer en perfekt pleje af de fine naturarealer.  

Livø er i dag et velfungerende, men lille, samfund, hvor det aktive økologiske landbrug og naturplejen danner den perfekte ramme omkring feriecenteret på Livø.  

I dag tiltrækker øen årligt omkring 25.000 turister, der værdsætter oplevelsesmulighederne og roen på Livø samt den bæredygtige tankegang, der kendetegner øen. Men et lille samfund er også et sårbart samfund og hvis man pludselig saver et af de bærende ben over, er der risiko for, at samfundet bryder sammen.  

At nedlægge landbrugsdriften på Livø, som en del af løsningen, svarer til at indføre nye færdselsregler for dem der i forvejen overholder hastighedsbegrænsningerne. Det batter ingenting. 

Det der batter ville være, at kigge på driften i det øvrige landbrug, omlægning af en del af landbrugsjorden til natur og sigte mod et giftfrit landbrug. Men det kræver mod, og det er ikke ligefrem det der kendetegner vores nuværende regering. Så er det nemmere at servere endnu en portion symbolpolitik.   

Jeg siger nej tak. Jeg er mæt!

 

e-max.it: your social media marketing partner